Meny
Bli medlem

- EN VIKTIG SEIER FOR KYSTEN

Sist endret: 27.09.2020
- Høyesterett har i dag sagt nei til at Ålesund-rederen Eivind Volstad skal få evigvarende kvoter. Finnmark Sp er svært glad for dagens dom. Høyesterett bekrefter at det vi hele tiden har sloss for; nemlig at fisken tilhører fellesskapet og skal forvaltes ut fra det prinsippet, sier fylkesleder Tore-Jan Gjerpe.

 

 

- Fiskeressursene utenfor vår kyst er et av verdens viktigste matressurser og fiske vil alltid være et helt sentralt grunnlag for bosetninga i vår landsdel. Derfor har vi i Finnmark et stort ansvar for å ta vare på disse ressursene mot både overfiske, uforsvarlig høsting og kortsiktig plyndring. Det er gjennom lover og regelverk vi kan sikre at ressursene forvaltes forsvarlig til beste for landsdelens befolkning, sier Gjerpe. 

 

- Dessverre er dagens seier kanskje kortvarig. Både FRP og Høyre vil svekke lokal forvaltning av våre felles ressurser ved å «liberalisere» både deltagerloven og råfiskloven. Sammen med kystbefolkningen skal vi sloss mot slike lovendringer. Fiskeressursene skal fortsatt tilhøre felleskapet, sier  fylkesleder i Finnmark Senterparti Tore-Jan Gjerpe.