Meny

Enebakk ? Høyres utstillingsvindu?

Kommuneplanutvalget holder på med grunnlagsarbeidet for ny kommuneplan for Enebakk, og i den forbindelse er en eventuell revisjon av Enebakk kommunes visjon oppe til behandling. Kommunestyret vedtok i mai følgende:

Følgende fire forslag sendes ut på høring til lag og foreninger mv. Ordføreren skal ha ansvar for administrasjon av det videre arbeidet.

1. En levende, grønn kulturbygd. (Dagens visjon)

2. Enebakk kommune: Møteplassen.

3. Mulighetenes Enebakk.

4. Enebakk – mulighetenes bygd.

 

Målsetning: ny behandling av Enebakk kommunes visjon i første møte etter sommerferien i 2013 (september).

Men så ser jeg Høyres slagord «Muligheter for alle» ifm «Jern-Ernas» åpning av Høyres valgkamp (hun som strupte overføringene til kommunene da hun var kommunalminister for å forsøke å tvinge fram kommunesammenslåinger).

Riktignok har vi Høyre-ordfører, og riktignok styrer Jostein Årre Enebakk Høyre (og kommunen?) med hård hånd. Men skal vi virkelig i den grad bli Høyre-kommune ?

Enebakks innbyggere, lag og foreninger oppfordres til snarest å ta pennen fatt – gjerne med brev til ordføreren!

 

Kjell Dehli

Enebakk Senterparti