Meny

Enebakk Sp og kommunesammenslåing

Enebakk Senterparti gikk også for denne perioden til valg på at vi ønsker at Enebakk skal være en selvstendig kommune.

For Senterpartiet er det viktig at saker som er viktige i folks liv avgjøres så nærme den det gjelder. Spesielt er det viktig at innbyggerne kan ha en reell påvirkning i de viktigste tjenestene som kommunene står for i ens hverdag. Det betyr at vi ønsker at det er enebakkinger selv som skal avgjøre prioriteringer og spørsmål i store viktige tjenester som barnehage, skole, helse og omsorg for folk som bor i Enebakk.

Ved en sammenslåing til storkommuner vil innbyggerne i Enebakk (eller deler av kommunen ved en splitting) uansett bli en minoritet i den nye kommunen. Veien til makta blir lenger i dobbel forstand. I store kommuner rettes fokuset i størst grad på sentrum og de største tettstedene. Det er de som selvfølgelig er best representert i alle fora som tar avgjørelser som er viktig for innbyggernes hverdag.

Stortinget har vedtatt at det skal gjennomføres en reform for å se på kommune- og regionstrukturen. I Regjeringens skrivebordsteoretiske tilnærming til temaet ønsker en dessverre ikke å se disse reformene i sammenheng. Kommunene har nå fått i oppdrag av Regjeringen å finne ut hvem en skal slå seg sammen med, uten at en vet hva slags oppgaver en skal løse i fremtiden. Det er dessverre innbyggerne som til slutt vil lide for at en ikke ønsker å se den offentlige oppgavefordelingen i en større helhetlig sammenheng.

For regjeringspartiene virker det som det er viktigere å få færre kommuner enn at tjenestene faktisk blir bedre. Geografien blir jo ikke endret selv om en tegner nye grenser. Ved å bli en del av en storkommune blir det neppe lettere å rekruttere lærere til Hauglia, eller større fagmiljøer og høyere kompetanse på Ignagard. Det blir det først ved en større sentralisering, og flytting, av disse tjenestene slik en har gjort i Danmark. Er det en slik utvikling vi og Regjeringen ønsker? Det må være et paradoks at innbyggere i små kommuner faktisk er mer fornøyd med de kommunale tjenestene enn innbyggerne i de store kommunene. Det skulle ikke være mulig. Størst er ikke alltid best.

Hans Kristian Solberg, leder Enebakk Senterparti