Meny
Bli medlem

Energimerket skal endres for fjernvarme

Sist endret: 27.09.2020
- Vi har sett eksempler på at byggprosjekter har valgt vekk fjernvarme for å kunne oppnå energimerke A, til tross for at fjernvarme er en god løsning. Vi vil endre reglene slik at svært energieffektive bygg som har fjernvarme skal kunne få energimerke A, sier statssekretær i olje- og energidepartementet Ane Hansdatter Kismul.

 

Statssekretær i Olje- og energidepartementet, Ane Hansdatter Kismul, varslet i dag at energimerkeordningen for bygninger skal endres. Endringen skal sikre at også bygninger som velger fjernvarme som energiløsning skal kunne oppnå energikarakter A. Energimerket har i noen tilfeller fått en utilsiktet virkning som kan føre til at prosjekter ikke velger fjernvarme der fjernvarme er en god løsning.

 - I områder der det er infrastruktur for fjernvarme, er fjernvarme en god og langsiktig løsning for oppvarming av bygg.  Vi har sett eksempler på at byggprosjekter har valgt vekk fjernvarme for å kunne oppnå energimerke A, til tross for at fjernvarme er en god løsning. Vi vil endre reglene slik at svært energieffektive bygg som har fjernvarme skal kunne få energimerke A, sier statssekretær Ane Hansdatter Kismul.

Siden 1. juli 2010 har det vært obligatorisk for alle boliger og yrkesbygg som selges eller leies ut å ha en energiattest. Energiattesten består av et energimerke som viser bygningens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter. Målet er å bidra til mer kunnskap og oppmerksomhet om energibruken i bygningsmassen.

Det vil nå bli utarbeidet forslag til endringer i regelverket. Regelverket vil være gjenstand for høring på vanlig måte.