Meny
Bli medlem

Enighet om elektrifisering av Utsirahøyden

Sist endret: 27.09.2020
Energi- og miljøkomiteen har gjort det kjent at komiteen i fellesskap er enige om at alle feltene på Utsirahøyden skal forsyner med kraft fra land. - Dette gir tydelige signaler både til regjeringa og lisenshaverne, og jeg er fornøyd med at komiteen har kommet fram til forutsigbarhet i en viktig miljøsak, sier Marit Arnstad.

 

Komiteen går inn for følgende:

  1. Hele områdets kraftbehov skal dekkes med kraft fra land
  2. Områdeløsningen skal komme så raskt som mulig, og senest i 2022
  3. Det skal ikke forsinke oppstarten av byggetrinn 1 i Johan Sverdrup

 

- Stortinget fatter med dette konkrete vedtak om kraft fra land. Det betyr at både regjeringen og oljeselskapene nå forpliktet til å gjennomføre dette. Elektrifisering er et godt klimatiltak som kan bety at en stor andel av COutslippene fra feltene på Utsira-høyden kan fjernes. Senterpartiet mener at vi med den valgte løsningen balanserer både hensynet til å nå klimamålene og unngå utsettelser som kan ramme leverandørindustrien, sier Marit Arnstad som er Senterpartiets medlem i Energi- og miljøkomiteen. 
 

- Dette gir tydelige signaler både til regjeringa og lisenshaverne, og jeg er fornøyd med at komiteen har kommet fram til forutsigbarhet i en viktig miljøsak, sier Arnstad.