Meny
Bli medlem

Enighet om forbud mot tigging

Sist endret: 27.09.2020
Norske kommuner får mulighet til å innføre forbud mot tigging allerede i 2014. Stortinget ber regjeringen fremme en proposisjon til Stortinget om et nasjonalt forbud før sommeren 2015. - For Sp har det vært særlig viktig å få inn at et forbud skal ses i sammen-heng med sosiale tiltak, sier Jenny Klinge, justistalskvinne i Sp.

Regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet får støtte fra Senterpartiet.

- De siste årene har vi sett en utvikling med stadig mer aggressiv tigging. Politiet har hatt store utfordringer med organisert kriminalitet i kjølvannet av de omreisende tiggermiljøene. Derfor er det bra at regjeringen nå får flertall for lokalt forbud. Berørte kommuner får mulighet til å iverksette forbudet allerede denne sommeren, sier Ulf Leirstein, justispolitisk talsperson i FrP.

De tre partiene er enige om å be regjeringen fremme en proposisjon til Stortinget om et nasjonalt forbud før sommeren 2015.

- Det nasjonale forbudet retter seg særlig mot de organiserte formene for tigging, og mot tigging som kan være knyttet til menneskehandel og annen kriminalitet. Politiet får de virkemidlemidlene de trenger for å bekjempe kriminalitet knyttet til organisert tigging, sier Peter Christian Frølich, medlem i justiskomiteen for Høyre.

- Det har vært viktig for Senterpartiet å sikre oppslutning om noe som ligger nærmest vårt primærstandpunkt, som er et nasjonalt forbud mot tigging. Nå sikrer vi en prosess som gjør det mulig å få på plass et nasjonalt tiggeforbud i 2015. For Senterpartiet har det vært særlig viktig å få inn at et forbud skal ses i sammenheng med sosiale tiltak, sier Jenny Klinge, justispolitisk talskvinne i Senterpartiet.

Partiene er enige om å be regjeringen sikre målrettede sosiale tiltak overfor tiggere i Norge. Videre at det blir klargjort om prosjektmidlene som Norge gir via EØS-systemet blir brukt i tråd med formålet om å bedre økonomiske og sosiale kår hos de fattigste.