Meny
Bli medlem

EØS-avtalen gir økte forskjeller

Sist endret: 27.09.2020 #Buskerud#Sogn og Fjordane
Dessverre medfører den dynamiske, og stadig mer altomfattende EØS-avtalen, at små økonomiske forskjeller blir en utopi. EØS-avtalen øker de økonomiske forskjellene, skriver Anne Beathe Tvinnereim, Per Olaf Lundteigen og Liv Signe Navarsete.

Av Anne Beathe Tvinnereim, andre nestleder i Sp og stortingsrepresentantene Per Olaf Lundteigen og Liv Signe Navarsete.

 

Den kommende lederen for Det norske Arbeiderparti, Jonas Gahr Støre, uttaler i intervju i Klassekampen 19. mai på spørsmål om hvorfor små forskjeller er viktig at «Det å ha små forskjeller i økonomi åpner for større mangfold mellom mennesker. Den sammenhengen må vi vektlegge mer, for vi vet at samfunnet blir mer mangfoldig. Mangfoldighet er avgjørende for å få et kreativt, åpent samfunn.»

Dagens samfunnsutvikling går i retning av stadig større forskjeller mellom folk i Norge. Dersom Støre som partileder for Arbeiderpartiet vil motarbeide dette, kan Senterpartiet og Arbeiderpartiet bli en kraftfull allianse i tida framover.

Fra møtet i Paris med den franske økonomen Thomas Piketty på nyåret, refererer Støre slik: «Piketty sier at økende ulikhet oppfattes som en lov, men i virkeligheten er den resultat av politiske valg.»

Senterpartiet er her helt enig med Piketty. Større eller mindre forskjeller er resultat av politiske valg.

Dessverre medfører den dynamiske, og stadig mer altomfattende EØS-avtalen, at små økonomiske forskjeller blir en utopi. EØS-avtalen øker de økonomiske forskjellene. Dette forsterkes gjennom at yrkesandelen i Norge synker som følge av en ikke-regulert innvandring fra EØS-området, og da særskilt fra land i Øst-Europa hvor de økonomiske realitetene er helt andre enn hva som er tilfellet i Norge.

Videre vil EØS-avtalen bli mye mer utfordrende og krevende for Norge de neste årene. Realitetene og konsekvensene av EØS-avtalen går opp for stadig flere. Det fordrer et Storting som tør å ta en reell debatt om konsekvensene av EØS-avtalens ukontrollerte bevegelse av arbeidskraft mellom land som er svært forskjellige med hensyn til lønnsnivå.

Vi kan som selvstendig land selv velge. Vi kan velge å gi avkall på EØS-avtalen for slik å sikre at vi kan ta politiske valg som reduserer de økonomiske forskjellene.