Meny
Bli medlem

Er DAB-dekninga god nok?

Sist endret: 27.09.2020 #Østfold
- Har alle i landet fått et godt digitalt radiotilbud som Stortinget fastslo, og hvis ikke, vil statsråden utsette slukkingen av FM-nettet til dette kravet er nådd? spør Janne Sjelmo Nordås (Sp).

 

 


Skriftlig spørsmål fra Janne Sjelmo Nordås (Sp) til kulturministeren:
 
 
Spørsmål:
 
Janne Sjelmo Nordås (Sp): I Klassekampen den 23. mars kom sjef for radiodistribusjon Petter Hox med en oppsiktsvekkende innrømmelse om at DAB-dekningen er langt dårligere enn FM, og at dette går ut over distriktene. Stortinget fastslo at utbygging av DAB ikke skulle gi et dårligere tilbud enn dagens FM nett.
Har alle i landet fått et godt digitalt radiotilbud som Stortinget fastslo ved behandling av St.meld 8 (2010-2011), og hvis ikke vil statsråden utsette slukkingen av FM-nettet til dette kravet er nådd?
 

Begrunnelse:
 
Gjennom media og direkte henvendelser stilles det mange spørsmål angående DAB og slukking av FM-nettet. Folk er bekymret for tilbudet de får når FM- nettet slukkes neste år. Det blir hevdet at flere steder der DAB er utbygd er signalene dårlig eller fraværende, særlig i bil. Radio er en del av beredskapen, der viktige meldinger gis daglig. Riksdagen og regjeringen i Sverige sa et klart nei til å stenge FM blant annet basert på sikkerhet, og at det er uakseptabelt for distriktene å miste radiodekningen. Det samme mener jeg må være gjeldende for Norge, og det var også en klar intensjon ved Stortingets behandling.