Meny
Bli medlem

Er størst best uansett?

Sist endret: 27.09.2020 #Akershus
Størst mulig virker å være mantraet til H/FrP-regjeringen. Kommuner skal slås sammen. Om nødvendig med tvang. Politi, brann og sykehus skal sentraliseres. I sommervarmen foreslo til og med Ullensaker-ordfører Espelund å legge ned ni lensmannskontorer på Romerike. Matproduksjonen skal sentraliseres og svekkes. Honnørord som «robuste» og «effektive» gjentas ofte fra H og FrP. Uten å gi noe mer innhold. Sammenslåing og større enheter er svaret på det meste. Løsningen er klar før man i det hele tatt har diskutert hva slags politi og kommuner vi ønsker.

Sp er gjerne med på endringer. De siste kommunesammenslåingene er sågar gjennomført av Sp-kommuner. Vi må se på hvordan vi best løser morgendagens behov, men vi kan ikke trekke konklusjonene på forhånd! For oss er ikke størst alltid best. For oss er det viktigste hva slags Akershus og Norge vi ønsker. Kvaliteten på skolen og eldreomsorgen. Minst mulig avstand mellom folk og der beslutningene tas. Muligheten til å påvirke hvordan sitt eget lokalsamfunn skal utvikles. Vi må sette oss mål og diskutere hvordan vi best når dem.

Noe av kjennetegnet med det Norge vi kjenner er bosetting over hele landet og aktiv bruk av våre flotte naturressurser. Politiske virkemidler gjort det mulig å bo over hele landet og skape arbeidsplasser. Når regjerningen kutter i distriktsvirkemidler, slår sammen politi og beredskap og offentlige tjenester blir det mer sentralisering. Det grønne Akershus med de fruktbare ravinelandskapene blir under stadig sterkere press. Vi må spørre oss om vi ønsker vi et asfalt-Akershus? Ønsker vi en nærmest ukontrollert vekst? Vekst er positivt, men vi som politikere må evne å styre. Utbyggere kan ikke få frie tøyler. Mange innflyttere og nåværende innbyggere i Akershus ønsker ikke kun blokkbebyggelse og sprengte skoler. Det varierte og mangfoldige Akershus vi er så glad i er avhengig av et stortingsflertall som tar hele landet i bruk. Som bidrar til å spre veksten.

I dag ser vi dessverre en regjering som trekker konklusjonene før vi har diskutert hva som tjener innbyggerne best. Sammenslåing av kommuner er bra når det er frivillig og når folket ønsker det. Vi ser foreløpig ingen vilje fra regjeringen til desentralisering av oppgaver fra stat til lokalt nivå. Det naturlige hadde vært en debatt om oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene. En demokratireform og ingen tvangsreform som i dag. Vi ser heller ingen vilje til å prioritere matjorda og kulturlandskapet. Sp er med på å diskutere endringer, men aksepterer ikke premissene regjeringen legger til grunn for tidenes sentraliseringsreform.

Morten Vollset

Fylkesleder Akershus Sp