Meny
Bli medlem

Erlends dag i Ullensaker

Sist endret: 27.09.2020 #Akershus
Erlend Grimstad deltok torsdag 27. juni i flere aktiviteter i Ullensaker. For Erlend var formålet med besøket først og fremst å skaffe seg førstehånds kjennskap om forhold på Øvre Romerike, og å treffe folk.

 

1.)   Han deltok i Samferdselsdepartementets presentasjon av saken om å oppheve kravet om sertifikat for lastebil for å kunne kjøre traktor som går fortere enn 40 km/time. Noe som ble godt mottatt av lokale bønder.

2.)   Han besøkte et familiebruk med mjølkeproduksjon i båsfjøs. Der ble kravet om beiting/lufting drøftet i forhold til dyrevelferd. Det ble konkludert med at beiting er viktig og ønskelig. Men forholdene er ulike fra gard til gard og fra landsdel til landsdel. Dette gjør at vi bør få et mer fleksibelt regelverk som erkjenner at hensynet til dyrevelferd ikke kan ivaretas med samme virkemidler i alle tilfelle.

3.)   Besøk hos Stangeskovene Kværner på Kløfta. Stangeskovene er et aksjeselskap som har store skogeiendommer og driver flere sagbruk, høvlerier og byggevareforretninger. Ledelsen i bedriften pekte på skogens stor betydning for å redde klimaet. Når tre brennes eller råner, frigjøres det CO2, men når skog vokser bindes det CO2 i trærne (kullsyreassimilasjonen). Tre som byggemateriale går inn i et karbonnøytralt kretsløp. Det at tre inneholder store mengder karbon gjør at tre kan erstatte karbon fra olje og kull i produksjonen av drivstoff, plast og lignende produkter uten at drivhuseffekten øker. Tre er et unikt råstoff!

4.)   Etter at inn- og utflygingsrutinene på Gardermoen ble lagt om i 2012 har støysituasjonen for mange familier rundt flyplassen blitt verre. Grethe og Steinar Elstad er blant de som er sterkest rammet av den nye støysituasjonen. På et møte i Kløfta Velhus la de fram problemet for Erlend som lovet å ta det opp med Luftfartsverket via Samferdselsdepartementet.

5.)   Ullensaker Sp hadde stand ved Felleskjøpet, Kløfta. Erlend var innom der mellom de andre besøkene. I løpet av dagen traff vi, og kom i kontakt med mange mennesker.