Meny
Bli medlem

Erna raserer Posten!

Sist endret: 27.09.2020
Da budsjettet ble vedtatt i Stortinget i dag, ble det samtidig klart at kampen for å beholde et godt posttilbud over hele landet foreløpig er tapt. - Den nye Regjeringen har ikke brukt lang tid på å starte jobben med å plukke i fra hverandre det robuste posttilbudet vi har i dag, sier Janne Sjelmo Nordås, transportpolitisk talskvinne i Sp.

 

- Jeg er spesielt skuffet over at Krf og Venstre har gått med på dette, sier Janne Sjelmo Nordås, transportpolitisk talskvinne i Senterpartiet.

 

I Høyre og Frp sitt budsjettforslag, som støttes av Venstre og Krf, foreslås det å kutte 50 mill. kroner i overføringene til Posten. Samtidig vil de redusere kravet til antallet omdelingsdager i fra seks til fem dager og innføre fri konkurranse på brev som veier mindre enn 50 gram - gjennom å innføre det nye postdirektivet. En slik kraftig omlegging av Posten vil måtte føre til et kraftig kutt i antall arbeidsplasser og føre til en tøffere arbeidsdag for de som skal levere mer post på kortere tid.

 

- Senterpartiet mener at Posten Norge AS er en del av samfunnets grunnleggende infrastruktur i hele landet. De kuttene som nå vil komme som følge av en ny politikk, vil redusere kvaliteten kraftig på en rekke av posttjenestene til forbrukerne, sier Nordås.  

Konsekvensen av å kutte i antall omdelingsdager er at det blir slutt på lørdagsdistribusjon av post.

 

- Dette betydelige kuttet vil redusere kvaliteten kraftig og gjøre posttjenester dyrere for enkelte deler av landet. Flere vil også få postombæring bare tre dager i uka. I dag er det kun på det sentrale østlandsområdet det er bedriftsøkonomisk lønnsomt å drive posttjenester. Det er enhetsportoen som muliggjør geografisk kryss-subsidering som i hovedsak sikrer alle lik porto. Dette er et kraftig steg tilbake i tid for folk og næringsliv, sier Janne Sjelmo Nordås.

 

Hun trekker frem lokalavisene med postdistribusjon som ett eksempel på en del av næringslivet som nå vil få problemer.

 

- Mediebransjen sliter allerede. Og så kommer dette på toppen. Det rammer både lokalaviser i distriktene og riksaviser som har abonnenter i andre deler av landet. Et godt posttilbud som er utbygd gjennom mange år står for fall, dette er ikke god politikk for Norge, fremholder, Janne Sjelmo Nordås.