Meny
Bli medlem

Et ærlig forsøk

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
I Kanalen, utgave 46/2013, kommenterer redaktøren ved sin leder, Senterpartiets forslag i siste formannskapsmøte om å utrede mulige løsninger for kommunestruktur i Midt Telemark. Innledningsvis vil jeg gi utrykk for at avisas redaktør er dyktig til å sette viktig samfunnsspørsmål på kartet gjennom sine lederartikler i Kanalen. Jeg håper han fortsetter med det. Redaktøren omtaler undertegnedes og Sp`s forslag i formannskapet som et halværlig forsøk på åpenhet, et forslag som i liten grad pirrer den intellektuelle nysgjerrigheten og et forslag som er lite modig. Det er godt mulig det er et lite modig forslag, men å la være å be om utredning fordi en er redd for at en utredning vil synliggjøre ting en helst ikke vil bli konfrontert med, er kanskje enda mindre modig? skriver Jan Thorsen, formannskapsmedlem i Nome Sp.

 

 Jeg er enig i at forslaget ikke er noe intellektuelt mesterstykke, men det er kanskje når alt kommer til alt heller ikke helt enkelt å få til, når det en ber om er utredning av fremtidig kommunestruktur. Så synes jeg det er beklagelig at redaktøren oppfatter forslaget som halværlig. Det er faktisk et ærlig forsøk på å gå inn i en debatt som er krevende og hvor mange dessverre har ganske fastlåste meninger!

Videre mener redaktøren av vår utmerkede lokalavis at forslaget nærmest er å regne som et forsøk på å kuppe debatten og sementere kommunene i midtfylket før debatten har startet. Det er etter mitt syn feil, og jeg skal i det som følger prøve å forklare hvorfor.

Når Nome Sp fremmet forslaget om å utrede mulig løsninger for fremtidig kommunestruktur for midtfylket, så er det fordi vi velger å ta sittende regjering på alvor; denne debatten kommer. Vi fremmet og forslaget fordi vi tror det er bedre å ha hånd på rattet og beina på pedalene, - altså ta styring før andre tar den for oss!

Undertegnede la fram et forslag hvor det bes om at ulike modeller for framtidig kommunestruktur for kommunene i Midt Telemark blir utredet. I et slikt oppdrag ligger det selvsagt at en sammenslåing av de tre kommunene er ett alternativ, men det ligger og i det politiske oppdraget at andre mulige løsninger skal utredes, som f. eks en løsning hvor Nome, helt eller delvis, blir en del av en storkommune i Grenland. En tredje løsning som og må vurderes er en videreføring av nåsituasjonen med fortsatt utstrakt interkommunalt samarbeid i Midt Telemark. Alt dette gav undertegnede flere ganger klart uttrykk for i møtet, og jeg kan forsikre avisas redaktør, og Kanalens lesere, om at det ikke skal herske noen tvil om utredningsoppdraget etter kommunestyrets møte den 12 i denne måneden!

Forslaget er heller ikke noe forsøk på å kuppe debatten om fremtidig kommunestruktur. Nome Sp går inn i denne debatten med et åpent sinn, og vi håper en slik utredning vil virke vitaliserende på hele Nome samfunnet. Vi tror debatten vil avsløre ganske forskjellige syn i befolkningen på hva som vil være en hensiktsmessig framtidig struktur og løsning for Nome og de andre kommunene i midtfylket. For Senterpartiet er det viktig at eventuelle endringer i kommunestruktur skjer med grunnlag i gode lokale prosesser hvor ulike alternativer blir godt belyst og hvor de enkelte kommunestyrer står fritt til å velge den løsning som ønskes lokalt. God debatt!