Meny
Bli medlem

Et angrep på den norske samfunnsmodellen

Sist endret: 27.09.2020
Produktivitetskommisjonen har levert sin første delrapport. Det er ingen overraskelse at kommisjonen med bred penn foreslår sentralisering og sammenslåing til større enheter. Jørn Rattsø er ansvarlig for tilsvarende reformforslag tidligere. ? Man kan spørre seg om ikke Norge er for smått for Rattsø? sier Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum.

Et angrep på den norske samfunnsmodellen
 
Produktivitetskommisjonen har levert sin første delrapport. Det er ingen overraskelse at kommisjonen med bred penn foreslår sentralisering og sammenslåing til større enheter. Jørn Rattsø er ansvarlig for tilsvarende reformforslag tidligere. Han er mannen bak NAV-reformen - som i dag framstår som et stort økonomisk og byråkratisk feilgrep. Utredningen er et bestillingsverk som passer bra for en regjering som allerede er i gang med å sentralisere Norge.
 
-    Rattsø foreslår massiv sammenslåing av kommuner og etablering av en rekke byfylker etter modell av Oslo. Han går mot overordnede nasjonale målsettinger om desentralisering og lokaldemokrati. Man kan spørre seg om ikke Norge er for smått for Rattsø? sier Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum.
 
Senterpartiet mener at konklusjonene ikke bygger på den norske virkeligheten. Forslagene vil skape større enheter mer byråkrati og er et angrep på noen av de viktigste kvalitetene i den norske modellen.
 
-    Høyre har fått den rapporten de ønsket, en begrunnelse for å bygge ned norsk matproduksjon, norske distrikt, lokalsykehusene, norsk skole og en sentralisert bruk av samferdselspengene. I tillegg vil han minske handlefriheten til offentlige ansatte, noe som vil føre til mer rapportering og mer byråkrati. Mener regjeringen alvor med dette er det starten på en demontering av det Norske samfunnet vi kjenner, avslutter Slagsvold Vedum.