Meny
Bli medlem

Et bevis på vår sterke gjennomslagskraft

Sist endret: 27.09.2020
Jeg er stolt og glad på vegne av alle som har jobbet med denne historiske samferdselssatstingen. Først og fremst er jeg stolt over å lede et parti med så sterk gjennomslagskraft, sier Sp-leder Liv Signe Navarsete.

- Dette en ny merkedag i Senterpartiets regjeringshistorie, sier Sp-lederen, som sammen med den rødgrønne regjeringen investerer over 500 milliarder kroner I veier, jernbane, trafikksikkerhet og miljøtiltak over hele Norge.
 
Veksten på 50 prosent er større enn de mest ambisiøse forslagene fagetatene på forhånd hadde foreslått. Når NTP (Nasjonal Transportplan) legges frem i dag, får det norske folk nok en gang se resultatet av Senterpartiet og de øvrige regjeringspartienes svært målrettede tiltak for å møte forventninger og behov fra hele landet.

- Over 300 milliarder kroner skal gå til å modernisere veinettet vårt. Bare i distriktene vil næringslivet redusere sine transportkostnader med 47 milliarder kroner. Dette gjør det mer lønnsomt å ta hele landet I bruk, sier Navarsete.
 
Sp-lederen legger ikke skjul på at det har vært svært krevende å imøtekomme de enorme forventningene mange har hatt til den nasjonale transportplanen. Liv Signe Navarsete er forberedt på at opposisjonen og andre vil fokusere på det alltid vil være noe som gjenstår I den norske samferdselssatsingen.

- Senterpartiet har gjennom vår deltagelse i den rødgrønne regjeringa løftet en helhetlig samferdselssatsing i hele Norge. VI har som første regjering bevilget de midlene vi har lovet. Opposisjonen er uenige internt om det meste innen finansiering av samferdselssektoren. Derfor vil et regjeringsskifte føre til usikkerhet om denne viktige satsingen, sier Navarsete.
 
Senterpartiet har ledet samferdselsdepartementet I hele perioden regjeringen har jobbet med den nasjonale transportplanen. Planen er bevis på at Senterpartiets sterke offensiv for å ta hele Norge I bruk, er hele blitt til hele regjeringens politikk.

- Det er umulig å komme utenom at Senterpartiets gjennomslagskraft I regjeringen er betydelig. Sammen med Arbeiderpartiet og SV står vi sammen med det norske folk om de samme viktige målene. Et sterkt Sp i en ny rødgrønn regjering er den beste garantien for å bygge Norge videre, sier hun.