Meny

Et bredt parti trenger en bred ledelse

Sist endret: 16.03.2017 #Oppland
I en ny partiledelse og et nytt sentralstyre må det være rom for interne meningsbrytninger som er naturlige i et sentrumsparti. Det er buskapet fra Oppland Sp foran landsmøtet 7.april.

7. april skal landsmøtet i Senterpartiet velge en ny partiledelse og et nytt sentralstyre. I den sammenheng ønsker styret i Oppland Sp, sammen med landsmøtedelegasjonen fra fylket å komme med følgende uttalelse: 

  • Oppland Sp er opptatt av at Senterpartiet nå må velge en partiledelse som representerer hele bredden i partiet. Vi må vise romslighet og respekt for hverandres synspunkter og rette blikket framover. I en ny partiledelse og et nytt sentralstyre må det være rom for interne meningsbrytninger som er naturlige i et sentrumsparti. Bare slik kan vi sikre gode interne debatter framover.
  • Vi mener Trygve Slagsvold Vedum har alle de egenskapene som skal til for å bli en tydelig og samlende leder.
  • Et solid flertall av landsmøtedelegatene i Oppland støtter Ola Borten Moe som 1. nestleder. En samlet delegasjon ønsker Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim inn i partiledelsen. Valgkomiteen i Senterpartiet har i sine grundige vurderinger lagt vekt på å finne helhetlige løsninger, og dette ønsker Oppland Sp å støtte opp om. 

Spørsmål kan rettes til leder i Oppland Senterparti, Bengt Fasteraune, på telefon: 474 65 370