Meny
Bli medlem

Et forsvar for det Norge vi er glad i!

Sist endret: 27.09.2020
Fire medlemmer av Stortingets kommunalkomité fra Høyre, Frp, Venstre og KrF hevder i et felles innlegg i en rekke av landets lokalaviser at Senterpartiet sentralt "motarbeider kommunereformen". Sannheten er at Senterpartiet motarbeider den sentraliseringen og svekkelsen av det lokale folkestyret som regjeringens forslag om massive kommunesammenslåinger vil føre til.

Representantene for Høyre, Frp, Venstre og KrF gjentar velkjente argumenter som at "folket sier ja til reformen", "det er 50 år siden forrige gang" og at "målet med kommunereformen er mindre byråkrati, mer lokaldemokrati og bedre tjenester til innbyggerne der de bor". Realiteten er at stadig flere sammenslåingsprosesser avlyses lokalt fordi folk vil beholde sin egen kommune. Av 14 lokale folkeavstemninger om kommunesammenslåing ved årets valg, har kun én endt med flertall for. Og Høyre, Frp, Venstre og KrF, som hadde kommunereformen som sitt store fellesprosjekt etter valget i 2013, har ved årets kommunevalg over 30 prosent færre velgere enn for to år siden.
 
Innbyggerundersøkelsen til DIFI som staten nå har gjennomført tre ganger viser at innbyggerne er mest tilfreds med lokaldemokratiet og de mest sentrale kommunale tjenestene i de minste kommunene. Tilfredsheten faller med økende kommunestørrelse og er i mange sammenhenger lavest i Oslo! Erfaringene fra Danmark taler sitt tydelige språk: svakere folkestyre, mer byråkrati og sterk sentralisering fulgte etter kommunereformen. I stedet for å angripe de små kommunene, burde Høyre, Frp, Venstre og KrF heller bruke energien på hvordan vi kan gjøre tjenestene bedre i kommunene, og spesielt rette fokus mot de kommuner der innbyggerne er minst fornøyd.
 
Regjeringens forsøk på å sentralisere over hele landet har møtt kraftig motstand, en motstand som bare vil øke. Endringer er viktig, men må være basert på lokale ønsker og behov, ikke en ideologisk tro på at alt blir bedre bare det blir større. Når systemene blir for store, blir menneskene ofte små. Senterpartiet vil forsvare det Norge vi er glad i!

Trygve S. Vedum, leder i Senterpartiet
Heidi Greni, Senterpartiets medlem i Stortingets kommunalkomité