Meny
Bli medlem

- Et framtidsretta oppgjør

Sist endret: 27.09.2020
Staten inngikk i dag avtale med Bondelaget og Norsk bonde- og småbrukerlag. En avtale som gir Borch tro på framtiden.

- Norsk matproduksjon er viktig. Oppgjøret gir meg tro på en framtid med fortsatt kjent, sikker norsk mat til befolkningen. Dette gir muligheter for unge matprodusenter til å fortsette, og ikke minst øke, produksjonen av kjent, sikker norsk mat, sier Borch.

 

Oppgjøret gir økninger i kostnaden for gjennomsnittspersonen i Norge på om lag 34 øre per dag. En pris Borch er mer enn villig til å betale for.

 

- Jordbruksoppgjøret handler i bunn og grunn hva slags mat norske familier skal sette på bordet hver dag. Kjent, nasjonal mat er et gode som jeg mener vi skal betale for.  En økning på 125 kroner for et år per person er noe vi har råd å betale for å sikre og øke grunnlaget for en framtidsretta næring som leverer så mange goder.

 

Årets oppgjør gir i snitt norske matprodusenter 31 000 i økte inntektsmuligheter. Det er 12 000 mer enn snittet for andre grupper og tetting av et gap regjeringer før oss har skapt mener Senterungdommens leder

 

- For å sikre trygg, norsk mat i framtida er vi avhengig av rekruttering til matproduksjonen. Det må være attraktivt og lønnsomt å bli matprodusent i Norge. Fra 1991 til 2001 er antallet yngre matprodusenter halvert. Dette oppgjøret gir muligheter for snu retningen sier Borch

 

Borch er tydelig på at det er med en regjering hvor Sp er en partner som gir best muligheter for norske matprodusenter.

 

- Før vi tok over i 2005 hadde det vært 25 år uten reallønnsvekst i norsk matproduksjon. De sju første årene hadde vi oppgjør som gav inntektsmuligheter med omtrent samme kronevise veksten som andre grupper. Årets oppgjør kommer som følge av Matmeldinga som vi la frem og viser retningen vi skal. Valget til høsten kan være et være eller ikke være for norske matprodusenter og tryggheten for at det vi setter på bordet er av god og kjent kvalitet, avslutter Borch.