Meny
Bli medlem

Et framtidsrettet jordbruksoppgjør

Sist endret: 27.09.2020 #Nordland
-Norsk matproduksjon er viktig. Oppgjøret gir meg tro på en framtid for norsk matproduksjon. En solid avtale og som viser en tydelig vei videre sier Janne Sjelmo Nordås -Dette handler i bunn og grunn om at du og jeg skal ha muligheten til å velge den tryggeste og beste maten når vi handler i butikken. Det handler om helse i tillegg til glede over et godt måltid. Det kommer aldri til å bli umoderne å spise mat, derfor finnes det ikke noe mer framtidsretta enn å produsere mat. Derfor er en økning på 125 kroner for et år per person noe vi har råd å betale for å sikre og øke grunnlaget for en framtidsretta næring som leverer så mange goder. - Årets oppgjør gir i snitt norske matprodusenter 31 000 i økte inntektsmuligheter. Det er 12 000 mer enn snittet for andre grupper, og vi er nå startet på en tetting av et gap regjeringer før oss har skapt. Signalet om opptrapping er i denne sammenheng svært viktig sier Janne Sjelmo Nordås videre. - Årets oppgjør kommer som følge av Matmeldinga som vi la frem og viser retningen vi skal i. Valget til høsten kan være et være eller ikke være for norske matprodusenter, trygg norsk mat og hvordan Norge skal se ut i framtida sier Sjelmo Nordås