Meny
Bli medlem

ET GODT OPPGJØR FOR VESTFOLDBONDEN!

Sist endret: 27.09.2020 #Vestfold
Senterpartiets Kathrine Kleveland mener at årets resultat i jordbruksoppgjøret gir muligheter for Vestfoldbonden. - Korn og grønt er prioritert, det er viktig for Vestfold. Og ikke minst har vi startet jobben med å tette inntektsgapet, og det har vært partiets hovedmål i år fastslår Kleveland.

Jordbruksoppgjøret handler i bunn og grunn om hva slags mat familier i Vestfold skal spise. Det handler om mange arbeidsplasser i Vestfold. Og det handler om at Vestfold fortsatt skal være det grønne Vestfold vi kjenner. 

 

Årets jordbruksoppgjør legger til rette for en inntektsvekst på i snitt 31000 kroner per årsverk, 12000 mer enn snittet for andre grupper. - Det betyr at inntektsgapet reduseres, det har vært et krav fra Senterpartiet. Produksjon av mat er verdens viktigste yrke, og må verdsettes, fastslår Kleveland. Hun mener oppgjøret passer landbruket i Vestfold godt. - Korn, frukt og grønt er prioritert, så dette vil slå positivt ut for mange matprodusenter i fylket vårt, sier Kleveland, som mener prioriteringen av korn viser at regjeringa er opptatt av å sikre sjølforsyningsgraden. Vestfold skal ta sin del av ansvaret for å øke matproduksjonen i Norge, sier Kleveland, og gleder seg også over at jordbruksoppgjøret setter av midler til informasjon om frukt og grønt. - Vi er nesten på bunn i europeisk sammenheng, og må spise mer frukt og grønt. Derfor er dette jordbruksoppgjøret også et folkehelseoppgjør.

 

Kleveland er spesielt opptatt av at lønnsomheten i jordbruket må opp for å sikre rekrutteringa. - Jeg har møtt mange potensielle bønder i Vestfold som er usikre på om de skal overta eller kjøpe gård. Jeg håper dette oppgjøret bidrar til at de får troen på en framtid som matprodusenter i Vestfold, sier Kleveland, som understreker at det må på plass flere og offensive oppgjør de kommende årene om rekrutteringa skal sikres. - Og det vil Senterpartiet jobbe for i regjering også etter valget, norsk landbruk er avhengig av et sterkt Senterparti, fastslår Kleveland.

- Dette oppgjøret viser hvorfor høstens valg er et skjebnevalg for norsk landbruk. De tre bærebjelkene tollvernet, jordbruksoppgjøret og samvirket står for fall om Høyre og FrP kommer til makta, sier Kleveland, som minner om at Høyre og FrP i budsjettet for 2012 kuttet henholdsvis 1,5 og 5,1 milliarder til norsk matproduksjon.