Meny
Bli medlem

ET GODT POSTTILBUD!

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
- Telemark Senterparti vil sikre et godt og likeverdig posttilbud for alle, sier nestleder Torstein Tveito.

 

PRESSEMELDING FRA TELEMARK SENTERPARTI

ET GODT POSTTILBUD FOR FOLK OG NÆRINGSLIV!

For Telemark Senterparti er det viktig å opprettholde et spredt nett av poststeder som sikrer private og næringslivet et godt og likeverdig posttilbud i sitt nærområde. – Telemark Senterparti beklager at staten anker dommen i postsaken i Midt-Telemark, sier nestleder Torstein Tveito.

Tveito mener anken beviser at dagens konsesjon ikke er god nok, og at den må endres. - Telemark Senterparti krever at Postens konsesjon blir endret til å ivareta folk og næringsliv sitt behov for posttjenester, også i spredt bebodde områder, fastslår Tveito, og fastslår at dette først og fremst handler om vilje til å ta hele landet i bruk.

Vest-Telemarkrådet har vedtatt å dekke kostnadene knyttet til ankesakene. – Vi står på postmottakernes og distriktenes side i denne saken, fastslår Torstein Tveito.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med nestleder og ordfører Torstein Tveito på 94276052.