Meny
Bli medlem

Et godt valg for Sp

Sist endret: 27.09.2020 #Buskerud
Buskerud Senterparti gjorde totalt sett et godt valg med en økning med 1,4 % fra sist kommunevalg og 1,3 % fra fylkestingsvalget 2011. Vi har økt fra 66 til 79 mandater i kommunestyresalene i Buskerud, i tillegg kommer SP-folk på bygdeliste i Krødsherad og fellesliste i Flå. Og fylkestingsresultatet er vi godt fornøyd med, en økning fra 3 til 4 i fylkestinget og varaordførerplassen. Dette legger et godt grunnlag for mye grønn og god fylkestings- og kommunepolitikk. Det er oppnådd nye stemmerekorder på flere steder. I Buskerud er det en total økning på fra 8.633 til 10.025 ved kommunevalget. Flere konstellasjoner og roller blir presentert etter hvert som det er klart i kommunene.