Meny

Et klart NEI!

Sist endret: 16 03 2017

 

Senterpartiet sier nei til OL i Oslo 2022

 Senterpartiet har gjennomført en uravstemning blant sine medlemmer om OL i Oslo 2022. Det har blitt avgitt 8835 stemmer. 29,7 prosent har svart ja til OL i Oslo i 2022, 65,4 prosent har svart nei og 4,9 prosent vet ikke. Dette betyr at Senterpartiet i Stortinget vil si nei til en statsgaranti til OL i Oslo 2022.

- Dette er en sak som har skapt stort engasjement, og de fleste har en mening om OL. En slik medlemsavstemning er historisk ettersom Senterpartiet er det første partiet som gjennomfører det i en stor politisk sak. Det skal bety noe å være medlem av Senterpartiet. Etter stor oppslutning i avstemningen har nå medlemmene gitt et tydelig nei, noe partiet vil følge opp i behandlingen i Stortinget, sier partileder Trygve Slagsvold Vedum.

 OL-spørsmålet har blitt heftig debattert, og har vært svært spennende ettersom synspunktene går på tvers av partiskillelinjer. Avstemningen Senterpartiet nå har gjort er i så måte den største målingen som har blitt gjennomført når det gjelder hva hele landets befolkning mener om en eventuell statsgaranti.

- Vi har lyttet til folket, i hele landet. Jeg tror at denne avstemningen gjenspeiler hva holdningen til OL i Oslo er ute i landet. Vi vil lytte til folk, og nå utfordrer jeg regjeringspartiene og Arbeiderpartiet til også å lytte til sine medlemmer og hele folket, fortsetter Slagsvold Vedum.

- Senterpartiet er et idretts- og frivillighetsparti som i utgangspunktet er positive til slike idrettsarrangement. Når vi nå sier nei så handler det om at pengebruken har tatt helt av, samtidig som vi ser at IOC opptrer som et på måter jeg tror mange oppfatter som arrogant og umusikalsk. Våre medlemmer har sagt sin mening om saken og nå vil vi følge opp deres synspunkter, avslutter Slagsvold Vedum.

Fakta om Senterpartiets OL-avstemning:

  • Sendt ut til 16 421 medlemmer i Sp og Senterungdommen

  • Nei: 5 774 stemmer, 65,4 prosent

  • Ja: 2 626 stemmer 29,7 prosent

  • Vet ikke: 435 stemmer, 4,9 prosent 

  • 53,8 prosent av medlemmene avga stemme