Meny
Bli medlem

Et kompromiss for sentralisering

Sist endret: 27.09.2020
Regjeringspartiene, Arbeiderpartiet, KrF og Venstre presenterte søndag en enighet om politireformen. Senterpartiet har ikke deltatt i disse forhandlingene, fordi det ikke var noen reell vilje til å komme oss i møte på helt sentrale punkter. Senterpartiet mener at enigheten mellom de 4 partiene ikke bringer politiet i riktig retning og at den vil bidra til et mer sentralisert politi.
 Senterpartiet kan ikke se at Arbeiderpartiet og KrF har fått gjennomslag av betydning. Det er fullt mulig å bedre kultur og ledelse i politiet uten å gjennomføre en så sterk sentralisering som det partiene har gått med på. 
 
-          Senterpartiet ønsker et politi som er i stand til å drive godt forebyggende arbeid, som har lokalkunnskap, som håndterer hverdagskriminalitet og som takler ekstraordinære hendelser. Reformen vil mange steder i landet svekke politiets evne til å inneha denne rollen og tar ikke innover seg situasjonen i distrikts-Norge, sier parlamentarisk leder i Senterpartiet Marit Arnstad.
 
-          Vårt alternativ er at politidistriktene følger fylkesgrensene, og at Stortinget skal bestemme hvor mange lensmannskontorer vi skal ha. Reformen legger også opp til å flytte makt fra folkevalgte organer, til et byråkratisk Politidirektorat. Det er ikke en utvikling vi kan akseptere. Det vil føre til mindre styring og kontroll av politiet, fortsetter Arnstad.
 
-          Endringene i forliket som angår lensmannskontorer er ikke tilstrekkelige. Senterpartiet vil utfordre kompromisspartiene til å våge å se hvor mange lensmannskontor de ønsker nedlagt, sier Arnstad
 
 
Oppfølgingen etter 22/7 viste at det var ledelse og kultur som var hovedutfordringen for politietaten. Når man gjør dette til en storstilt sentraliseringsreform er ikke det forankret Gjørv-rapporten.
 
-          Når Stortinget om kort tid behandler politireformen vil SP legge frem en rekke forslag som kan gi oss et bedre politi på kort- og lang sikt. For Senterpartiet er samfunnsberedskap og folks trygghet i hele landet det viktigste, den reformen vi nå ser tar politiet i feil retning, sier Senterpartiets parlamentariske leder. 
 
-          Reformen har flere logiske brister. Et fylke som Sogn- Fjordane kommer svært dårlig ut av reformen, ved at de blir slått sammen med Hordaland politidistrikt, mens Møre og Romsdal blir ett politidistrikt. Fylkene har mye av de samme geografiske utfordringene, men behandles ulikt. Det viser at regjeringen ikke har tenkt geografi men tatt andre hensyn når de har tegnet kartet, sier Arnstad.
 
Senterpartiet reagerer på sentraliseringen av politiet og mener dette vil gå på bekostning av politiets evne til å håndtere vanlig kriminalitet.
 
-          Reformen er fortsatt, etter enigheten med Arbeiderpartiet, et gedigent sentraliseringsprosjekt. Politiets evne til å håndtere hverdagskriminalitet og drive aktivt forebyggende arbeid svekkes og vi får et rent utrykningspoliti, avslutter Arnstad.