Meny
Bli medlem

Et levende folkestyre der folk bor!

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Jeg ønsker, og har stor tro på, et levende folkestyre. Jeg tror de beste beslutninger blir tatt av dem som berøres. Jeg er overbevist om at jeg vet bedre om hva som er bedre for Bamble og min hverdag, enn en som kanskje aldri har satt sine bein i kommunen min.

 

Jeg tror en innbygger på Herre vet bedre hva som er best i sin del av kommunen, og jeg mer enn hun for hva som er best her i Vest-Bamble.   Jeg tror at når vi frie mennesker får tillit tar vi ansvar, men da må vi ha handlefrihet og sjølråderett.

Folkestyret må hele tiden forsvares og forbedres.  Det kan ikke tas for gitt.  Makt bør fordeles, det bidrar til trygge og levende samfunn. 

Derfor trenger Telemark Beate Dahl Eide på tinget!