Meny
Bli medlem

Et løft for landbruksnæringen!

Sist endret: 27.09.2020 #Nordland
Årets jordbruksavtale er signert. Etter gode forhandlinger er regjeringa nå blitt enige med Norges Bondelag og Norsk Bonde og Småbrukarlag. Inntektsøkninga er beregnet til 31.000 kr pr årsverk. Dette er et viktig og positivt bidrag til å øke verdsettinga av den meget viktige innsatsen som utføres på de mange norske gårdsbruk, nemlig produksjon av norske matvarer av aller beste kvalitet. Avtalen er også et klart signal for framtida. Norsk landbruk har mange viktige framtidsoppgaver der svært viktige landbrukspolitiske mål skal oppfylles, i en verden der globale matvarekriser vil øke.

Et løft for landbruksnæringen!

Årets jordbruksavtale er signert. Etter gode forhandlinger er regjeringa nå blitt enige med Norges  Bondelag og Norsk Bonde og Småbrukarlag. Inntektsøkninga er beregnet til 31.000 kr pr årsverk. Dette er et viktig og positivt bidrag til å øke verdsettinga av den meget viktige innsatsen som utføres på de mange norske gårdsbruk, nemlig produksjon av norske matvarer av aller beste  kvalitet. Avtalen er også et klart signal for framtida. Norsk landbruk har mange viktige framtidsoppgaver der svært viktige landbrukspolitiske mål skal oppfylles, i en verden der globale matvarekriser vil øke.

Leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke, uttaler at denne avtalen vil skape en forsiktig optimisme blant bønder og økt tro på at regjeringen mener alvor med målet om økt matproduksjon basert på norske ressurser.  Videre er toppledelsen i Bondelaget tydelig på at dette er en bedre avtale enn på mange år.  Faktisk må man helt tilbake til 1999 for å finne en situasjon der man gjennom forhandlinger har blitt enige om jordbruksavtaler som imøtekommer landbruksnæringen   med mer enn 2/3  av kravet.

Ved inntektssammenligninger mellom landbrukssektoren og andre grupper viser tallmaterialet at under den høyreorienterte Bondevik II regjeringa (2002 – 2006) så økte gapet mellom  disse grupper betydelig. Landbruksnæringen sakket sterkt akterut i inntektsutviklingen som følge av den inntektsmessige strupinga som Bondevik II  iverksatte.  Under den rødgrønne regjeringa har gapet blitt mindre, og årets avtale er utvilsomt et viktig og riktig grep  for ytterligere reduksjon. Det er meget bra!

I et valgår vil en påminne om at Fremskrittspartiet, i stor iver etter regjeringstaburetter sammen med bl.a Høyre m.fl,  ønsker å redusere statens bidrag  til landbrukssektoren med  6-7 MRD, jfr  partiets alternative statsbudsjett de siste  år , samt avskaffe landbrukets forhandlingsrett med Staten (Hovedavtalen fra 1950). Skulle FrP bli premissgiver for norsk  landbrukspolitikk  i en eventuell blå regjering  så  er det å frykte at årets jordbruksavtale  og inntekstløft vil kunne bli  erstattet med en formidabel nedtur.  La oss håpe at vårens optimisme ikke blir erstattet med  en «landbrukspolitisk blåmandag»  til høsten.

Nordland Senterparti gratulerer avtalepartene med årets jordbruksavtale.  Vi håper at dette er et bidrag til framtidstro og fornyet optimisme for landbruket  i fylket og i  landsdelen.  God våronn!

Kolbjørn Eriksen

Nordland Senterparti / Leder i landbrukspolitisk utvalg