Meny
Bli medlem

Et resultat som gir muligheter!

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Senterpartiets Beate Marie Dahl Eide mener at årets resultat i jordbruksoppgjøret gir muligheter for Telemarksbonden. - Vi har startet jobben med å tette inntektsgapet, og det har vært partiets hovedmål i år, fastslår Dahl Eide.

Årets jordbruksoppgjør legger til rette for en inntektsvekst på i snitt 31000 kroner per årsverk, 12000 mer enn snittet for andre grupper. - Det betyr at inntektsgapet reduseres, det har vært et krav fra Senterpartiet. Produksjon av mat er verdens viktigste yrke, og må verdsettes, fastslår Dahl Eide.

Hun mener oppgjøret passer landbruket i Telemark godt. - Det er en god distriktsprofil, små og mellomstore bruk får god uttelling, de har vi mange av i Telemark. Telemark skal ta sin del av ansvaret for å øke matproduksjonen i Norge. Jordbruksoppgjøret gir grunnlag for det, og ikke minst skal den kommende landbruksmeldinga for Telemark meisle ut en offensiv landbrukspolitikk for fylket vårt, sier Dahl Eide.

Dahl Eide er spesielt opptatt av at lønnsomheten i jordbruket må opp for å sikre rekrutteringa. - Jeg har møtt mange potensielle bønder i Telemark som er usikre på om de skal overta eller kjøpe gård. Jeg håper dette oppgjøret bidrar til at de får troen på en framtid som matprodusenter i Telemark, sier Dahl Eide, som understreker at det må på plass flere og offensive oppgjør de kommende årene om rekrutteringa skal sikres. - Og det vil Senterpartiet jobbe for i regjering også etter valget, norsk landbruk er avhengig av et sterkt Senterparti, fastslår Dahl Eide.

Da Senterpartiet tok over landbruksdepartementet i 2005 avløste vi 25 år uten reell inntektsvekst for norske matprodusenter. I de sju første oppgjørene har vi gitt samme inntektsmuligheter med omtrent samme kronevise veksten som andre grupper. Nå starter vi jobben med å redusere inntektsgapet.

- Situasjonen i landbruket da vi tok over i 2005 var svært alvorlig. For veldig mange var alternativet den gangen rett og slett å legge ned bruka sine. Store som små. Nå er vi på rett vei. Optimismen er på vei tilbake i næringa. Satsinga på landbruket har vært heilt nødvendig, og Senterpartiet har tydelige ambisjoner om at vi skal produsere mye god norsk mat også i framtida.

- Dette oppgjøret viser hvorfor høstens valg er et skjebnevalg for norsk landbruk. De tre bærebjelkene tollvernet, jordbruksoppgjøret og samvirket står for fall om Høyre og KrF kommer til makta, sier Dahl Eide. Det er grunn til å minne om at Høyre i budsjettet for 2012 kuttet 1,5 milliarder til norsk landbruk. Frp har meldt seg ut av hele landbruksdebatten og foreslo i 2012-budsjettet å kutte hele 5,1 milliarder til norsk matproduksjon.