Meny
Bli medlem

Et sentraliserende statsbudsjett

Sist endret: 27.09.2020
- Regjeringens sentraliseringsiver fortsetter med uforminsket styrke. Regjeringen kutter systematisk i ordninger som er viktig for å skape arbeidsplasser utenfor de store byene, sier Trygve Slagsvold Vedum.

I statsbudsjettet som regjeringspartiene H og Frp har lagt frem i dag er hovedsatsingen generelle skattekutt som finansieres ved økt oljepengebruk og kutt i distriktsvirkemidler.

- Skattekuttene som kommer i dette statsbudsjettet er unødvendig dyre og lite målrettede for å skape nye arbeidsplasser, sier Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum. – Oljeprisfallet og den økende arbeidsledigheten krever målrettede tiltak, mens regjeringen bruker store summer på generelle skatteletter.

For å finansiere de store skattelettelsene kutter regjeringen i en rekke viktige tiltak for å sikre arbeidsplasser i hele landet.

- Regjeringens sentraliseringsiver fortsetter med uforminsket styrke. Regjeringen kutter systematisk i ordninger som er viktig for å skape arbeidsplasser utenfor de store byene, blant annet gis landbruket en stor skatteskjerpelse. Det har Høyre og Frp gjort også i de to forrige statsbudsjettene. Over tid er dette dramatisk for norsk økonomi og norske distrikter, fortsetter Vedum.

- I tillegg ser vi at regjeringen velger å sentralisere skatteoppkrevingen fra kommunene til staten. Det er svært oppsiktsvekkende ettersom kommunereformen er basert på at kommunene skulle få nye oppgaver. Dette er et klart sentraliserende grep, slår Vedum fast.

Kommuneøkonomien er alvorlig etter to år med sviktende skatteinngang for kommunene og manglende kompensasjon fra regjeringen.

- Under denne regjeringen har antall kommuner med eiendomsskatt økt dramatisk på grunn av dårlig kommuneøkonomi. Statsbudsjettet for i år legger opp til fortsatt vekst i eiendomsskatt og trange kår for eldreomsorg og skole i kommunene, sier Vedum.

I årets statsbudsjett kuttes den distrikts- og regionalpolitiske innsatsen med 240 millioner kroner. Til sammen har regjeringen kuttet i denne bevilgningen med 740 millioner kroner siden den tiltrådte.

- Det er svært skuffende, men dessverre ikke overraskende at regjeringen igjen velger å kutte i bevilgninger som er viktige for å opprettholde velferd og skape nye arbeidsplasser i distrikts-Norge for å finansiere store skattekutt, avslutter Vedum.