Meny
Bli medlem

Et svært uklokt forslag

Sist endret: 27.09.2020
I dag sendte Kulturdepartementet til høring fremlegg om endringer i helligdagsloven der formålet er å åpne opp for at flere butikker kan holde åpent på søndager. De presenterte to fremlegg. Regjeringen sitt primærfremlegg, som i praksis betyr, at alle butikker kan holde åpent på søndager, og et annet fremlegg der kommunene skal kunne fatte vedtak selv om søndagsåpne butikker, sier Marit Arnstad, parlamentarisk leder i Senterpartiet.

-    Dette viser nok en gang at regjeringen ikke er opptatt av å lytte til folk flest. Det voldsomme engasjementet som har vært i denne saken burde få regjeringen til å stoppe opp og forstå at dette ikke er noe flertallet i Norge vil ha, sier Marit Arnstad.

Arnstad er bekymret for at forslaget til regjeringen vil føre til butikkdød i distriktene.
-    En hel bransje har advart mot at dette vil øke kostnadene for mange butikker. Erfaringer fra Danmark viser også at vi kan forvente at butikker i distriktene ikke vil klare seg dersom vi får søndagsåpent, sier Arnstad.
Senterpartipolitikeren frykter nå at dersom regjeringen får gjennomslag for et av sine forslag vil det bety en negativ endring i mange menneskers hverdag.
-    Mange må belage seg på å jobbe søndager om regjeringen får det som de vil. Det vil bety en total endring på søndagen som en annerledes dag hvor familie og fritid kan få forrang. Det vil også ramme hardt frivilligheten som er avhengig av at folk har søndagen til disposisjon for å kunne stille opp på for eksempel dugnad, sier Arnstad.
Arnstad har liten tro på at det blir noe bedre om det andre forslaget der kommunene selv får bestemme blir vedtatt.
-    Det vil i bunn og grunn føre til det samme. Åpner en kommune for det, vil de andre rundt føle seg forpliktet til å gjøre det samme. Det vil føre til en omlegging av søndagen som en annerledesdag og fridag der familien kan tilbringe tid sammen, sier Arnstad, som rister på hodet over regjeringens vurdering i saken.

-    Kulturministeren sier det har vært et stort engasjement i denne saken. Det er helt riktig, men engasjementet har vært der fordi flertallet av det norske folk ønsker at søndagen skal forbli slik som den er; en annerledes dag. Engasjementet kom ikke fordi man ønsker totalt frislipp eller at det skal være opp til den enkelte kommune å bestemme, avslutter Arnstad som lover at Senterpartiet vil gjøre hva de kan for å forhindre at dette får flertall i Stortinget.