Meny
Bli medlem

Et utålmodig Senterparti som vil opp og fram

Sist endret: 27.09.2020
? De mange, klare og ærlige svar evalueringsutvalget har fått gjennom vårt arbeid med denne rapporten bærer et tydelig budskap om et utålmodig Senterparti som vil opp og fram gjennom å utvikle seg videre, sier utvalgets leder Bengt Fasteraune.

— Evalueringsutvalget i Senterpartiet etter stortingsvalget 2013 har gjennomført omfattende undersøkelser i hele partiet for å lage vår rapport. Etter partiets lange åpenhetstradisjoner blir utvalgets hele rapport offentliggjort, sier Bengt Fasteraune, som også er medlem av Sps sentralstyre og ordfører i Dovre kommune.

— Evalueringsutvalget har fått inn svar fra 429 tillits- og folkevalgte på kommunenivå, alle fylkeslaga og 81 personer på sentralt nivå. Utvalget har også dypintervjuet 28 personer på alle nivå i Sps organisasjon. Det er i tillegg utført en omfattende kunnskapsinnhenting om partiets arbeid fra 2009 til valgkampens slutt, sier Fasteraune.

— Utvalget peker på at partiet gjennomførte et svært grundig strategiarbeid der landsstyret vedtok partiets hovedsaker samferdsel, eldre og mat og miljø i april 2012, langt tidligere enn vanlig. Senterpartiet har fortsatt en sterk organisasjon, som er en av norsk politikks mest landsomfattende. Det ble fra alle ledd i partiet og fra tusenvis av medlemmer lagt ned svært mye og godt arbeid i valgkampen. På tross av små økonomiske resurser nådde vi ut med vårt budskap til svært mange potensielle velgere, sier Fasteraune.

— For evalueringsutvalget framstår stortingsvalget i 2013 som en kamp med «nebb og klør» for å sikre kjernevelgeren. Partiet går i stor grad bort fra to av de valgte hovedsakene gjennom valgkampen, og velger å profilere seg på mat og saker som kommunestruktur, kommuneøkonomi og differensiert arbeidsgiveravgift. I dette valget viste det seg å være en klok beslutning for å sikre det resultatet en oppnådde, gitt åtte år i regjering bak seg og et ønske om regjeringsskifte i folket, sier Bengt Faseraune.

— Utvalget peker i sin rapport på man opplever at det i denne valgkampen ikke var den nødvendige tillit mellom våre fremste tillitsvalgte. Utvalget mener det er behov for å tenke nytt, og partiet må erkjenne at det må jobbes på andre måter. Det er derfor behov for å gjøre ting annerledes for å gjenskape et parti med trygghet, samhold og framtidstro, sier Fasteraune.

— Utvalget mener at dagens ledelse kan gjøre dette sammen. Vi sier ledelsen må sette seg sammen og meisle ut en felles profil og politisk kurs for partiet.  Partiets toppledelse må legge ned en betydelig innsats for å få dette på plass før neste valg, sier Bengt Fasteraune.

— Det er helt avgjørende at et parti har felles virkelighetsforståelse og har evne og vilje til å gjennomføre de beslutninger som partiet har tatt. Gjennom overveielse, betraktning, vurdering og ettertanke må organisasjonen lete etter helheter og sammenhenger. Dette kan bidra til å gjenskape en bedre partikultur og et tydelig og trygt Senterparti med en enhetlig profil, sier Fasteraune.

— Evalueringsutvalget vil med denne rapporten gi vårt bidrag til at partiet skal skape ”den gode sirkel”: Gode miljø som skaper engasjement, trekker til seg dyktige folk, gir god politikkutforming og gode formidlere av politikken som igjen gir god oppslutning, avslutter utvalgets leder Bengt Fasteraune.

For videre spørsmål kontakt: Bengt Fasteraune, 474 65 370, [email protected]

---

FAKTA OM SENTERPARTIETS EVALUERINGSUTVALG:

•    Ble nedsatt av Senterpartiets sentralstyre rett etter stortingsvalget, den 11. september.
•    Fikk i mandat å gjennomgå og gi sine vurderinger av sentralleddets og fylkeslagenes forberedelser til og gjennomføring av valgkampen 2013 — politisk, kommunikasjonsmessig og organisatorisk.
•    Arbeidet er gjennomført i dialog med tillitsvalgte, kandidater og ansatte.

Disse har vært med i utvalget:
Bengt Fasteraune, sentralstyret og ordfører, Oppland, leder
Bergsvein Brøske, valkampleder, Møre og Romsdal
Kathrine Kleveland, stortingskandidat, Vestfold
Bjarne Undheim, fylkesleder, Rogaland
Anja Hjelseth, tidl. politisk rådgiver i KRD, Telemark
Bjørn Arild Gram, ordfører og stortingskandidat, Nord-Trøndelag
Erlend Grimstad, stortingskandidat, Akershus
Sandra Borch, Senterungdommen
Bjørg Bergheim, Senterkvinnene
Ragnar Kvåle, sekretær for utvalget