Meny
Bli medlem

Etterlyser en oppdatert investeringsplan på samferdsel

Sist endret: 27.09.2020
Senterpartiet ved Janne Sjelmo Nordås og Geir Pollestad har i dag levert inn et representantsforslag der vi etterlyser en oppdatering av de økonomiske rammene i nasjonal transportplan 2014-2023.

Regjeringen har siden den tiltrådte drevet samferdselpolitikken på innfallsmetoden. Tilfeldige veiprosjekter er løftet opp i prioriteringskøen og andre like tilfeldig utvalgte prosjekter har fått lettelser i bompengene. Senterpartiet mener regjeringen snarest mulig må levere en samlet plan for hva som er deres samferdselspolitikk. Vi kan ikke ha en situasjon der nasjonal transportplan som stortinget har sluttet seg til er satt ut av spill av regjeringen, sier Janne Sjelmo Nordås.

Senterpartiet ved Janne Sjelmo Nordås og Geir Pollestad har i dag levert inn et representantsforslag der vi etterlyser en oppdatering av de økonomiske rammene i nasjonal transportplan 2014-2023.

Bakgrunnen for at vi gjør dette er at Regjeringen Solberg har lansert en rekke prosjekter som skal få redusert bompengesats eller fjernet bompenger, etablering av eget veiselskap og lovd å ta 50 % av regningen for investeringer i kollektivløsninger i byene.

Regjeringen Solberg har ikke vist til inndekning av disse forslagene og hvordan dette påvirker finansieringen av prosjektene i den vedtatte Nasjonal Transportplan 2014-2023.

Derfor ber vi i Senterpartiet regjeringen legge frem en oppdatering av de økonomiske rammene og om dette endrer prioriteringene i Ntp 2014-2023, sier Janne Sjelmo Nordås