Meny
Bli medlem

EU-debatt i Tønsberg

Sist endret: 27.09.2020 #Vestfold
Kathrine Kleveland diskuterer EU på Kastellkafeen på Slottsfjellsmuseet tirsdag 27. august klokka 1830.

Vestfold Nei til EU arrangerer valgmøte tirsdag den 27. august 2013
med tema: «EU/EØS og stortingsvalget».
Møtet vil finne sted kl. 18.30 ï Tønsberg i den nye Kastellkafeen,
Farmannsvn. 30. (Slottsfjellmuseet)

Styret i Vestfold Nei til EU ønsker å arrangere dette valgmøte forut
for stortingsvalget i september, for sette fokus på spørsmålene rundt
EØS-avtalen og Norges forhold til EU. EØS-avtalen er den mest
omfattende handelsavtalen Norge har inngått og EU er en viktig
handels- og samarbeidspartner. Styret mener derfor at
EØS/EU-spørsmålet tidligere ikke har hatt den plassen det bør ha i
valgkampen og ønsker å løfte dette frem denne gangen.

Alle fylkespartiene i Vestfold er invitert til møtet og i skrivende
stund har Lars Egeland, stortingsrepresentant fra SV, Kathrine
Kleveland, stortingskandidat for Sp, Bente Foshaug, 6 kandidat for
Høyre, Ronny S. Pettersen, Kystpartiet og Daniel Hesby Hansen, Rødt
bekreftet at de kommer. Det legges opp til innlegg fra politikerne,
debatt og mulighet for å stille spørsmål.

Enkel bevertning. Alle er hjertelig velkommen.

Det blir oppdatert omtale av møtet på fylkeslagets hjemmesider
www.neitileu.no/vestfold