Meny
Bli medlem

EU-valget en protest mot Brussel

Sist endret: 27.09.2020
- EU-valget er et protestvalg. Valgresultatet må ses i lys av den dype krisen Europa har gjennomgått de siste årene. Maktkonsentrasjonen i Brussel har gått for langt og folk føler seg fremmedgjort overfor de som har makt, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

 

Resultatene av EU-valget viser at EU-kritiske partier har gjort det svært godt. Både i Frankrike, Storbritannia og Danmark har EU-kritiske partier gått av med valgseieren. Fra Sverige, Hellas og Tyskland kommer EU-kritiske partier inn i Europaparlamentet. Samtidig er valgdeltagelsen lav, kun 43,1 prosent av de stemmeberettigede avla stemme.

 

- Dette EU-valget er et protestvalg. Valgresultatet må ses i lys av den dype krisen Europa har gjennomgått de siste årene. Maktkonsentrasjonen i Brussel har gått for langt og folk føler seg fremmedgjort overfor de som har makt. Folk sier nei til for mye makt i Brussel og avmakt i nasjonale systemer og dessverre ser vi at det er partier som spiller på fremmedfrykt, usunn nasjonalisme og høyrepopulisme som vunnet mye på dette, sier leder i Senterpartiet Trygve Slagsvold Vedum. 

 

- Euroen er et eksperiment som har kostet Europa dyrt på mange ulike måter. Det er vanlige europeere som betaler prisen for dette økonomiske eksperimentet i form av arbeidsledighet, reallønnsnedgang og boligmangel. Det gir seg utslag i mange proteststemmer. Brussel må ta signalene alvorlig, sier Slagsvold Vedum