Meny
Bli medlem

Evaluering av landbruksutdanningen

Sist endret: 27.09.2020
- Skal vi nå målsettingen om økt matproduksjon i Norge trenger vi flere fagpersoner med god kompetanse i hele verdikjeden. Vi må derfor ha mer kunnskap om hvordan vi skal innrette utdanningen i de tradisjonelle landbruksfagene, sier landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum.

Landbruks- og madepartementet har nå lagt ut et oppdrag til åpen konkurranse der det skal gjøres en evaluering av landbruks- og gartnerutdanningen på videregående nivå, og en kartlegging behovet for landbruks- og matfaglig utdanning på fagskolenivå.

Formålet med oppdraget er å innhente kunnskap som kan inngå i vurdering av kvalititet og innhold i utdanningen i de tradisjonelle landbruksfagene på videregående nivå og fagskolenivå. Denne kunnskapen vil være grunnlag for å vurdere hvilke tiltak som bør settes i verk for å imøtekomme landbrukssektorens kompetansebehov på kort og lang sikt.

Hovedvekten i oppdraget vil være på landbruks- og gartnerutdanningen på videregående nivå. Det skal foretas en helhetlig vurdering av strukturen i naturbruksutdanningen, og om den er funksjonell for å møte hele landbrukssektorens behov for fagpersoner med rett kompetanse. Det skal vurderes om dagens utdanning i tradisjonelle landbruksfag i videregående har god nok kvalitet og om den fyller landbrukssektorens behov. Det skal vurderes hvordan yrkesutdanning i naturbruk kan få økt omdømme og bli oppfattet som en attraktiv utdanning med god kvalitet og relevans.

I kartleggingen av behovet for landbruks- og matfaglig utdanning på fagskolenivå skal det gjøres en bred analyse av samfunnets behov for fagskoleopplæring i landbruks- og matfag. Kartleggingen skal synliggjøre hvilke muligheter som ligger i å utvikle fagskoletilbudet, og hvilken status slik fagskoleutdanning vil kunne ha i landbrukssektoren. Kartleggingen skal vurdere hvilke ressurser og tiltak som kreves for å tilby de fagskoletilbud i landbruks- og matfag som landbrukssektoren har behov for.

Frist for innlevering av tilbud er 29. april 2013. Interesserte kan finne konkurransegrunnlag på doffin.no eller