Meny
Bli medlem

Få fart på integreringen!

Sist endret: 27.09.2020 #Vestfold
Vestfold Senterparti vil på det sterkeste anbefale at det settes fortgang i bosettingen av asylsøkere.

Verden er nå inne i sin største flyktningkrise etter andre verdenskrig. Denne realiteten må også vi i Norge ta inn over oss. I 2015 ankom mer enn 30.000 asylsøkere til landet vårt, og svært mange sitter fortsatt på akuttmottak og flyktningmottak.

Da regjeringen valgte å etablere en innvandrings- og integreringsminister, antok vi at begge satsingsområdene ville være like viktige. Nå, tre måneder ut i 2016, ser vi at fokus har ligget på hurtig utsendelse av grunnløse asylsøkere. I mens venter tusenvis av asylsøkere på å komme i gang med sine nye liv, mens tiden går på tomgang på mottakene.

På den andre siden har norske kommuner tatt utfordringen fra UDI, og viser økt vilje til å bosette flyktninger. Dessverre står mange av disse boligene som var tiltenkt bosatte flyktninger, tomme. Det er ikke prioritert å behandle søknader om varig opphold, fordi det fokuseres på utsending.

Vi vil på det sterkeste advare mot følgene av å la mennesker i en særdeles sårbar situasjon, gå i uvisse og uten framtidsutsikter på et mottak i lang tid. Vi ser at de akuttmottakene som ble etablert i løpet av 2015, der beboerne skulle sitte fra 2-5 dager i påvente av plass på ordinært mottak, har vært menneskers hjem i opptil fem måneder.

Vestfold Senterparti vil på det sterkeste anbefale at det settes fortgang i bosettingen av asylsøkere.