Meny
Bli medlem

Få hele folket på nett

Sist endret: 27.09.2020
En av de tingene som forbløffer meg med regjeringens budsjett, er at det foreslås kraftige kutt i bevilgningene til bredbåndssatsing i distriktene, skriver Janne Sjelmo Nordås, stortingsrepresentant og samferdselspolitisk talskvinne i Sp.

- Av Janne Sjelmo Nordås (Sp), stortingsrep og samferdselspolitisk talskvinne.

Paradokset er at en regjering som framstiller seg som moderne og framtidsorientert – og til og med har som slagord at man skal «gjøre livet enklere for folk flest» – ikke ser det åpenbare behovet for å bygge ut høyhastighets bredbånd i hele landet.

I mange deler av landet går dette av seg selv. Det er grunnlag for kommersielle utbygginger. Men i noen deler av landet vil ikke de private ta de nødvendige investeringene – og mange borgere står i fare for å havne i den «digitale bakleksa».

Posten til utbygging av høyhastighetsbredbånd i spredtbygde strøk er halvert i utkastet til statsbudsjett for 2015 (fra over 100 mill. kr. til 50 mill. kr.). Det er altså snakk om en reversering av en storsatsing fra fjorårets budsjett – en satsing som på sikt skulle sikre at alle fikk tilgang til høyhastighetsbredbånd (minst 100 Mbit/s).

Når regjeringen svekker innsatsen på dette området, betyr det at de ikke vil være med å ta ansvar for at hele landet får nyte godt av «den digitale allemannsretten». Dette er ikke bare et problem for enkeltmenneskene og familiene. Det er også negativt for næringslivet - som trenger høyhastighetsbredbånd for å være operative – og  distriktskommunene (som framstår som mindre attraktive for innflyttere).

Jeg har forsøkt å finne ut hva dette kuttet skyldes – og jeg kan ikke skjønne annet enn at bredbåndskuttet er et resultat av at regjeringen prioriterer usosiale skattepakker og avgiftslettelser på campingvogner framfor viktige fellestiltak. For det er helt åpenbart at regjeringen egentlig innser at bredbåndssatsing er viktig. På side 197 i Samferdselsdepartementets budsjettproposisjon står det for eksempel: «Satsing på IKT og bredbånd er en nøkkel til framtidig velferd og vekst i Norge.»

Senterpartiet er sterk tilhenger av digital allemannsrett, og i vårt alternative statsbudsjett for 2015 foreslår vi å øke bevilgningene til høyhastighetsbredbånd i spredtbygde strøk med 165 mill. kr. – over tre ganger så mye som regjeringen har foreslått – slik at den totale bevilgningen kommer opp i 215 mill. kr.