Meny
Bli medlem

Fagskolestudenter må gis studiepoeng

Sist endret: 27.09.2020
- Senterpartiet foreslår at fagskoler godkjent av NOKUT skal få lovbestemt gradsbetegnelse, «Vocational Diploma», for høyere yrkesfaglig utdannelse, sier Sps Anne Tingelstad Wøien.
 
 
Stortinget behandler forslag til endringer i fagskoleloven som på mange områder likestiller fagskolestudenter med studenter i universitets- og høgskolesektoren. Endringene får samlet støtte fra Stortinget. Senterpartiets forslag om at fagskolestudenter skal få studiepoeng i stedet for fagskolepoeng fikk dessverre ikke støtte.
 
- Vi ønsker å fremme forslaget om at fagskoler godkjent av NOKUT skal få lovbestemt gradsbetegnelse, «Vocational Diploma», for høyere yrkesfaglig utdannelse, sier Senterpartiets Anne Tingelstad Wøien, 2 nestleder i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.
 
- Vi mener det er riktig å fremme forslaget nå når vi faktisk gjør endringer i fagskoleloven og ikke vente enda ett år og la enda et kull med fagskolestudenter gå gjennom fagskoleutdanning uten å få uttelling i studiepoeng, sier hun.
 
De andre partiene vil vente til regjeringen legger fram fagskolemeldinga som er varslet i oktober.
 
- Vi mener det er for lenge å vente, sier Tingelstad Wøien. - Fagskole har ikke vært noe satsingsområde for regjeringen. At vi ikke får behandlet oppfølgingen av NOU-en om fagskoleutdanningen, «Fagskolen- et attraktivt utdanningsvalg» før over to år etter at den ble framlagt viser ingen satsing på feltet, sier hun.
 
- Hvis vi ønsker flere fagarbeidere som arbeidslivet roper etter, og ønsker å anerkjenne fagskoleutdanningene så sørger vi for at studentene går ut med studiepoeng fra alle NOKUT-godkjente fagskoler nå, avslutter Tingelstad Wøien.