Meny
Bli medlem

Falske løfter

Sist endret: 27.09.2020
Med oss blir det en ny rovdyrpolitikk lovet H og Frp sine velgere i fjor høst. I motsetning til de siste 8 årene finnes det etter valget et reelt flertall i Stortinget for en slik ny rovdyrpolitikk. Problemet er at dette er et flertall Høyre og Frp ikke lenger vil bruke, skriver Marit Arnstad.

 

 

Av Marit Arnstad parlamentarisk leder i Senterpartiet

 

I 8 år hamret Høyre og Frp løs på Senterpartiet fordi rovdyrpolitikken ikke var effektiv nok, ikke var god nok, fordi det ikke ble tatt ut nok rovdyr. Med oss blir det en ny rovdyrpolitikk lovet H og Frp sine velgere i fjor høst.

I motsetning til de siste 8 årene finnes det etter valget et reelt flertall i Stortinget for en slik ny rovdyrpolitikk. Problemet er at dette er et flertall Høyre og Frp ikke lenger vil bruke.

Lisensjakt skal etter rovviltforliket være hovedvirkemiddel for uttak av jerv og bjørn. Dette har ikke fungert og det sier seg selv at det blir ikke lettere å ta ut slike kvoter når H og Frp i Stortinget stemmer ned Senterpartiet sine forslag i om tiltak som kan gjøre lisensjakt mer effektiv enn i dag.

Statssekretær Lars Andreas Lunde i Miljøverndepartementet mener åpenbart at man bare kan se bort fra punkt 2.2.4 i rovdyrforliket om at kvotene skal tas ut og at miljøforvaltningen har en plikt til å bidra til dette skjer. Han har nemlig brukt sommeren til å forklare at kvotene for lisensjakt på jerv og bjørn er satt «urealistisk høyt». De er vanskelige å ta ut.

Når statssekretæren sier at kvotene er satt urealistisk høyt, så skal det bli interessant å få innblikk i hva Høyre og Frp mener er realistiske kvoter. Det fikk vi muligens nylig når Miljødirektoratet som fagorgan fastsatte kvoten for lisensjakt på bjørn til 9 dyr. Det er en halvering av kvoten fra i fjor! 

Det var vel ikke akkurat dette Høyre og Frp velgerne forventet da de fikk løfter om en ny rovdyrpolitikk. Uansett er det grunn til å spørre om dette nå en realistisk eller «urealistisk» kvote? Dersom den er urealistisk, hvor mye kan man forvente at det tas ut av kvoten? 10%, 20%, 50%?

Jeg regner med at fagmyndigheten i alle fall har et anslag på hva som er realistisk og jeg forutsetter at H og Frp kan gi sine velgere og alle oss andre et oppriktig svar på dette, uten at de vikler seg inn i nye bortforklaringer.