Meny
Bli medlem

Feil oppskrift for sjømat

Sist endret: 27.09.2020
- Lønnsomhet har overskygget andre fokus i Sjømatindustriutvalgets arbeid. Men forvaltningen av naturressursene kan ikke styres av bedriftsøkonomiske prinsipper alene, uttaler Geir Pollestad (Sp) leder i stortingets næringskomité.

I dag fikk fiskeriministeren overlevert sluttrapporten fra Sjømatindustriutvalget. Utvalget skulle se på forhold som er til hinder eller kan bidra til økt lønnsomhet og verdiskaping i sjømatnæringen.

- Signalene om at utvalget ville foreslå til dels kraftig kost, ble bekreftet i dag. Det er lønnsomhet som har overskygget andre fokus i utvalgets arbeid. Men forvaltningen av naturressursene kan ikke styres av bedriftsøkonomiske prinsipper alene, uttaler Geir Pollestad (Sp) leder i stortingets næringskomité. 

Utvalget foreslår blant annet å fjerne en lang rekke reguleringer. Senterpartiet mener at en regulering basert på bl.a. prinsippet om at naturressursene tilhører folket, en god forvaltning og en kontroll på de markedsøkonomiske kreftene er årsaken til at sjømatnæringen i Norge har vokst seg så sterk.

- Det kan se ut som at utvalget har gått litt vel langt i sin iver etter å tyne mest mulig penger ut av fiskeressursene i hav og merde. Byggverket blir ikke sterkere om man fjerner bærebjelkene, sier Pollestad.

Senterpartiet mener at ressursene i havet og langs kysten er felleskapets eiendom og skal sikres for framtidige generasjoner gjennom bærekraftig forvaltning og nasjonal råderett.

Senterpartiet vil at fiskeri- og havbrukspolitikken skal utformes slik at den kan bidra til å sikre lønnsomme bedrifter – både på hav og land – konkurransedyktighet og økt markedsfokus, og dessuten ivareta distriktspolitiske målsettinger om arbeidsplasser og bosetting i kystsamfunn.

- Senterpartiet skal stå på for at de videre forhandlingene om utvalgets forslag i Stortinget ender opp i en politikk som sikrer både folkets og lokalsamfunnene langs kysten sine interesser. Da må det store endringer til i det som utvalget i dag foreslår, fastslår Pollestad.