Meny
Bli medlem

Feil svar på tillitskrisen i skolen

Sist endret: 27.09.2020
Tirsdag 30.september presenterte Erna Solberg og Torbjørn Røe Isaksen regjeringens såkalte «lærerløft». Senterpartiet mener at regjeringen begynner i feil ende og igjen angriper lærerens kompetanse i stedet for å gjøre læreren i stand til å bruke kompetansen de har på en god måte, skriver Anne Tingelstad Wøien, Sps skolepolitiske talsperson.

 

Av Anne Tingelstad Wøien, Senterpartiets skolepolitiske talsperson.

Tirsdag 30.10. presenterte Erna Solberg og Torbjørn Røe Isaksen regjeringens såkalte «lærerløft». Senterpartiet mener at regjeringen begynner i feil ende og igjen angriper lærerens kompetanse i stedet for å gjøre læreren i stand til å bruke kompetansen de har på en god måte. For at læreren skal få gjort jobben sin hadde det vært viktigere å redusere kravene om kontroll, tilbakemeldinger og papirarbeid. Dette må reduseres ut over det den rød-grønne regjeringa gjorde. Vi må følge opp Tidsbruksutvalget ytterligere!

 

I tillegg er det viktig å legge til rette for andre yrkesgrupper inn i skolen både gjennom lovverk og lønn. Det være seg miljøterapeuter, helsesøstre, psykologer, merkantilt personell, osv. Klassestørrelse og rom for ekskursjoner er også viktig for å kunne være en god lærer.

 

Regjeringen foreslår også å sette krav om 4 i matematikk for å komme inn på lærerskolen. Dette betyr en kraftig reduksjon av lærerstudenter som er kvalifiserte for å komme inn på lærerstudiet. Det kan også bety en stor strukturendring knyttet til lærerutdanningsstedene. Senterpartiet ønsker gode lærere, men mener mange gode læreremner kan bli borte med dette kravet.

 

Det er ingen garanti for at du får en god samfunnsfagslærer selv om studenten hadde 4 i matematikk når han søkte lærerskolen. Problemet er ikke at en student kan komme inn på lærerskolen med 3. i matematikk, problemet er at det er for få som begynner på lærerskolen, for få som gjennomfører og for få av de 9000 ufaglærte som allerede jobber i skolen i dag som får muligheten til utdanning eller tilleggsutdanning. Sluttkompetansen i lærerskolen må være viktigere enn inngangskravene. I Sverige er det nå varslet at de vil ha flere lærere slik at de skal få bedre tid til å gjøre en god jobb og rektorene får hjelp til å drive godt pedagogisk arbeid. Dette mener vi er riktig vei å gå, og synes det er forunderlig at regjeringen her i landet tar det helt i andre retningen mot færre lærere og mer byråkrati.

 

Det er skuffende at regjeringen ikke griper fatt i de største utfordringene i skolen først: Avbyråkratisering, andre yrkesgrupper inn i skolen, 9000 ufaglærte og høyere lønn. I stedet legger de til rette for færre lærerstudenter, mer videreutdanning for de som allerede underviser og dermed enda flere ufaglærte og økt vikarbruk i skolen. 

Etter Senterpartiets mening er det feil svar på tillitskrisen i skolen og ikke det som trengs for å øke kvaliteten for elevene.