Meny
Bli medlem

Feilslått handlekraft fra justisministeren

Sist endret: 27.09.2020
Regjeringen fremmet i dag proposisjon om politireformen i statsråd. Proposisjonen legger opp til en sentralisering av politikraft og makt. - Regjeringens forslag til politireform illustrerer justisministerens store behov for å vise handlekraft, ikke for å bedre politiet i hele landet, sier Sps justispolitiske talskvinne, Jenny Klinge.


- Regjeringen kaller dette en nærpolitireform, men legger i stedet opp til en fjernpolitireform, hvor sentralisering er løsningen. Senterpartiet ønsker en reform som sikrer lokal tilstedeværelse, lokalkunnskap og et forebyggende politi. Regjeringen legger opp til en reform som vil øke spenningen mellom distrikter og byene når ressurser skal fordeles, sier Klinge.


- Når regjeringen i tillegg foreslår å overlate all styring av politiet, herunder strukturelle grep, til Politidirektoratet, viser det at regjeringen har gitt opp å styre politiet. Det er svært alvorlig, fortsetter Klinge.


Senterpartiet håper nå opposisjonen på Stortinget står sammen for nærpolitiet, og ikke lar seg rive med av regjeringens store sentraliseringsbehov. - Det vil være et irreversibelt eksperiment, avslutter Klinge.