Meny
Bli medlem

Felles rødgrønn front mot tvang

Sist endret: 27.09.2020
Sammen med SV-leder Audun Lysbakken og Sp-leder Liv Signe Navarsete gjør Aps partisekretær Raymond Johansen det klinkende klart at en fortsatt rødgrønn regjering er et like klart nei til tvangssammenslåing av kommuner. På borgerlig side er det enighet om tvangssammenslåing.

– Vi mener at kommunekartet ikke skal tegnes i Oslo. Det er en avsporing å diskutere tvangssammenslåing, slår Arbeiderpartiets partisekretær Raymond Johansen fast overfor Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Sammen med SV-leder Audun Lysbakken og Sp-leder Liv Signe Navarsete gjør Johansen det klinkende klart at en fortsatt rødgrønn regjering er et like klart nei til tvangssammenslåing av kommuner. På borgerlig side er det enighet om tvangssammenslåing.

– Noen ganger kan det være hensiktsmessig å slå sammen, hvis velferdstilbudet blir bedre og innbyggerne ønsker det. Vi i Arbeiderpartiet har også en formulering om at enkeltkommuner ikke må kunne stanse endringer som er hensiktsmessige ut fra regionale hensyn, og hvis kommunene rundt ønsker det, sier Johansen.

Arbeiderpartiets landsmøte har vedtatt at endringer i kommunestrukturen normalt skal bygge på lokale ønsker.

– Høyresiden vil også avskaffe fylkeskommunen og går inn for en gigantisk sentralisering av makt i Norge. Disse store endringene er det bra om vi får diskutert i valgkampen, sier Johansen.

– Noe av det aller viktigste for kommunene og kommunenes innbyggere er at man bruker penger for å sikre en god og trygg kommuneøkonomi. Derfor er vi glad for at de tre rødgrønne partiene er enige om å bruke pengene på velferdsproduksjon, som skole og helse. Vi styrker kommunene framfor å prioritere gigantiske skattekutt til dem som har mye fra før, slår partisekretær Johansen fast.

– Når SV sier nei til tvang, så er det først og fremst fordi vi mener at denne typen beslutninger skal tas nærmest mulig folk. Det er et stort paradoks at høyresiden snakker veldig varmt om valgfrihet og mot tvang, mens de i denne saken er villig til å ta i bruk omfattende tvang, sier SV-leder Audun Lysbakken til ANB. 

– Dette handler om identitet, røtter og nærhet og er viktig for svært mange rundt om i landet vårt. Her kan vi få en situasjon der makten over kommunestrukturen blir løftet ut av lokalsamfunnet og kan dikteres fra Oslo, slår Lysbakken fast.

Han understreker at når SV sier nei til tvang, så er ikke det nødvendigvis fordi partiet mener at kommunestrukturen er akkurat som den skal være i framtiden.

– Det er fordi beslutningene om dette må tas lokalt av dem som berøres. For SV er det heller ikke noe politisk mål å drastisk redusere antall kommuner, fordi vi mener at det er fordeler knyttet til at vi ikke får for mye sentralisering i kommune-Norge. Vi ønsker heller ikke at helse- og omsorgstjenester i kommunene skal bli et marked. Noe av høyresidens agenda med tvangssammenslåinger er å gjøre det lettere å konkurranseutsette og privatisere tjenester, sier Lysbakken.

– Det finnes noen tjenester som det kan være vanskelig å ha god nok kvalitet på i små kommuner, for eksempel barnevern som jeg selv har jobbet mye med. Det er feil at kommunesammenslåinger er det eneste svaret på dette. Interkommunalt samarbeid, som vi har satset på, kan også være løsningen, mener Lysbakken.

Sp-leder Liv Signe Navarsete peker på at man ved årets valg har fire borgerlige partier som både vil legge ned fylkeskommunen og gjennomføre en tvangssammenslåing av kommunene.

– Det vil få fart på sentraliseringen, noe jeg mistenker at Høyre og Frp egentlig vil. Hvis vi skal ha ned mot 100 kommuner, vil vi miste 300 ordførere, 300 rådmenn og en stor mengde folkevalgte. Det er minimale innsparinger på byråkrati, men man vil miste talspersoner for lokalsamfunnene som i dag står på overfor myndighetene, og som jobber for å skape arbeidsplasser, sier Navarsete til ANB.

Hun frykter varige endringer for folkestyret som ikke kan gjøres om.

– Innbyggerne i de små kommunene er jo mer fornøyd med tjenestene enn innbyggerne i de store kommunene, som innbyggerundersøkelsen viste. Vi er uansett ikke dogmatiske, for vi har vært med på en rekke sammenslåinger der innbyggerne lokalt har sagt ja til det. Men tvang er ikke tenkbart for oss, sier Navarsete.

– Alle de rødgrønne partiene er mot tvang, mens alle de borgerlige er for tvang. Dette er en av valgkampens tydeligste motsetninger. Dette er også et av de få områdene der det ikke er kaos på borgerlig side, skyter Audun Lysbakken inn.

Leder Jan Davidsen i det mektige Fagforbundet registrerer at borgerlige planer om tvangssammenslåinger av norske kommuner vekker sterke reaksjoner i egne rekker.

– Vi er veldig glad for at partiene i dagens regjering har sagt nei til tvangssammenslåinger. Vi frykter enorme konsekvenser hvis det blir tvangssammenslåing av kommuner og nedleggelse av fylkeskommuner, sier Davidsen.