Meny
Bli medlem

Felles transportplan for Barentsregionen

Sist endret: 27.09.2020
- Transportsystemet i Barentsregionen må forbedres for å møte transportbehovene til folk og næringsliv. Jeg ser fram til å motta og å diskutere forslaget til en felles transportplan med mine kolleger, sier samferdselsminister Marit Arnstad.

Utviklingen av transportsystemet i Barentsregionen er tema for et transportministermøte med Norge, Sverige, Finland og Russland i Narvik 24. september 2013. Et forslag til en felles transportplan for regionen - den første i historien - vil bli presentert.

- Transportsystemet i Barentsregionen må forbedres for å møte transportbehovene til folk og næringsliv. Jeg ser fram til å motta og å diskutere forslaget til en felles transportplan med mine kolleger, sier samferdselsminister Marit Arnstad.

Det var det norske formannskapet i Barentssamarbeidet som tok initiativ til å få utarbeidet en felles transportplan for hele Barentsregionen. Hensikten var å få bedre oversikt over utviklingen av transportsystemet på tvers av landegrensene i nord. Det er første gang noen sinne at det blir utarbeides en  felles transportplan for regionen.

Et forslag til plan er nå klart. Dette er utarbeidet av en ekspertgruppe ledet av Norge, med representanter fra transportmyndighetene i Sverige, Finland og Russland.

Forslaget identifiserer utviklingstrekk som påvirker transportbehovet på mellomlang og lang sikt, og gir en oversikt over de viktigste grensekryssende transportkorridorene. Ekspertgruppen peker i planen på anbefalte tiltak for å forbedre transportsystemet. Alle transportformer er omtalt i forslaget.

Transportministermøtet i Narvik er sluttpunktet for Norges formannskap for transportarbeidsgruppen i Barentssamarbeidet. Finland tar nå over ansvaret for de neste to årene.

Ministermøtet er åpent for publikum og media, men påmelding kreves.

Møtet arrangeres i samarbeid med Narvik-konferansen om arktiske havner. Påmelding via deres nettsider: http://www.narvikconference.com/

Program for ministermøtet (pdf)