Meny

Finnmark Senterparti går imot tvangsammenslåing av kommuner

Geir Iversen,førstekandidat til Finnmark Senterparti går sterkt imot tvangsammenslåing av kommuner. Han mener at utfordringen i kommunesektoren ikke løses ved færre og større kommuner. Den beste måten å gi folk flest gode kommunale tjenester på er ved kort avstand mellom innbyggerne og de som bestemmer.

Folkeavstemning om kommunen vår Stortingskandidat Geir A. Iversen roper varsko foran høstens stortingsvalg. «Dette valget vil bli en folkeavstemning om overlevelsen av kommunen vår. Uten Senterpartiet har man mistet det partiet som står opp for et godt lokaldemokrati og som aldri vil godta statlig tvangsammenslåing av kommuner. Jeg tror ikke alle har tenkt i gjennom hva konsekvensene av dette faktisk vil være», sier stortingskandidat Geir A. Iversen. Geir A. Iversen understreker at verden ofte ser annerledes ut for politikerne i Oslo, enn virkeligheten folk møter ute i distriktene. - Politikerne fra Høyre, FRP og Venstre tror at så lenge vi gjør kommunene større, så vil kommunene automatisk drives mer effektivt. Dette er naivt, og viser mangel på innsikt i hvordan livet ute i distriktene er. Det finnes ingen bevis på at små kommuner ikke klarer å ivareta de oppgavene sine like bra som store kommuner. Tvert i mot viser forskningen at folk i mindre kommuner er mer fornøyd med kommunen sin enn folk i større kommuner. forteller han. Geir A. Iversen er tydelig på at når Høyre og FRP bruker tvang til å slå sammen kommunene i Finnmark vil dette gi innbyggerne i f.eks Hasvik kommune mindre innflytelse over tjenester til kommunen. - Den beste måten å gi folk flest innflytelse over tjenestene i kommunen er at vi har en nærhet mellom oss folkevalgte og innbyggerne i kommunen. Det gir best grunnlag å bygge tillit når vi folkevalgte møter velgerne både formelt og uformelt. Med store enheter blir det for lang avstand mellom innbyggerne og de som styrer kommunene, fastslår han. Meningsmålingen i mandagens Nationen mener Geir A. Iversen beviser at hans virkelighetsbeskrivelse deles av folk flest. - Mens kun 28 prosent av Norges befolkning ønsker at deres kommune skal slå seg sammen med en annen, sier nesten dobbelt så mange det motsatte. Når jeg prater med mine sambygdinger får jeg ofte tilbakemeldinger på at vi burde slå oss sammen med Hammerfest kommune eller Alta kommune, og bli en storkommune. Senterpartiet sier ikke at ingen kommuner skal kunne slå seg sammen. Men den avgjørelsen skal i så fall bli tatt av folk i kommunene selv, ikke av politikerne i Oslo, forteller han. Geir A. Iversen viser også til funn fra norsk bygdeforskning. - Forsker Svein Frisvoll Norsk Senter for bygdeforskning har slått fast at sammenslåing av to folkefattige kommuner gjør ikke nødvendigvis kommunene billigere å drifte, med mindre man åpner for sentralisering av folk og tjenester. Dette skjønner vi som lever i distriktene. Med mindre man ønsker å presse folk til å samle seg på større steder vil ikke større kommuner føre til bedre tjenester. Det vil derimot føre til et svekket lokaldemokrati, og mindre innflytelse for oss alle sammen, sier han. Vedlagt i mail ligger bakgrunnsmateriale fra artikkel i Nationen, mandag 01.06.2013.