Meny
Bli medlem

Finnmark Senterparti ved Fred Johnsen er bekymret for store beitedyrskader.

Sist endret: 27.09.2020 #Finnmark
Situasjonen for beitenæringen er alvorlig sier Fred Johnsen Finnmark Senterparti. Miljøverndepartementet må ta kontroll over rovviltsituasjonen. Dersom de ikke klarer det må rovviltforvaltningen overføres til landbruksdepartementet.

Karasjok 04.7.13 PM Antall beitedyr som er tatt av rovdyr i 2013 er allerede rekordhøyt og slik kan det ikke fortsette sier Fred Johnsen i Finnmark Senterparti. Over hele landet ser vi at rovdyrene herjer verre enn på lang tid, bønder fortviler og nå krever vi at det umiddelbart settes inn ekstraordinære tiltak. Miljøverndepartementet har igjen vist at de ikke klarer jobben, derfor må ansvaret for rovdyrforvaltningen overføres til landbruksdepartementet. Johnsen støtter landbruksministeren i synet på at vi ikke skal ha ulv i Norge.