Meny
Bli medlem

Fire ønsker til jul

Sist endret: 27.09.2020 #Vestfold
Opposisjonspartiene i Vestfold har skrevet et leserinnlegg om fire viktige politiske seire for SP, SV, MDG og Ap i årets fylkesbudsjett

 

Fire ønsker til jul

Av Nell Gaalaas-Hansen (SV), Harald Moskvil (MDG), Kathrine Kleveland (SP) og Arve Høiberg (AP)

Hvert år står vi der på talerstoler, fylket rundt, og fremmer våre ønsker for det nye året. Ønsker om flere sykehjemsplasser, flere lærere, nye barnehager, bedre veier, flere busser, raskere tog og ikke minst frisk luft og snø til jul.

Det siste er vår tids største jobb. Vår barndoms jul med snø, akebakker og romjulstur i marka endres mer og mer til en varmere og våtere jul. Vi er den første generasjon hvor vi med sikkerhet kan si at vår felles oppfatning om at julen er hvit, er i ferd med å bli en saga blott.

Klimaavtalen fra Paris var derfor den beste julegaven vi kunne få.

Men vi må også gjøre vårt. Ikke gi opp, men være offensive i møte med klimaendringene. Senterpartiet, Sosialistisk venstre, Miljøpartiet de grønne og Arbeiderpartiet fikk enstemmig tilslutning til fire viktige klimatiltak for Vestfold de neste årene.

Vi fikk gjennomslag for klima nøytrale driftsavtaler for kollektivtrafikken innen 2025. Klimanøytrale driftskontrakter for motoriserte driftsmidler innen 2020. Klima nøytral skolekjøring, i tillegg til buss, innen 2025 og 0pprettholde målet om 7 % av de reisende skal skje med kollektiv innen 2023.             

Om noen år vil brøytebilen du møter på E18 ha klimanøytralt drivstoff. Du vil kjøre buss i hele fylket på biogass, hydrogen eller strøm. Ringer du etter en drosje vil den også med stor sannsynlighet være klimanøytral. Det viktigste av alt, vi fortsetter arbeidet med at 7 % av oss velger gange, sykkel eller kollektiv i 2023.

Fire viktige politiske seire for SP, SV, MDG og Ap i årets fylkesbudsjett. Fire nøtter til jul.

Nå gjenstår det vanskelige. Å få de borgerlige til å forstå at skal endring skje, må vi gå fra festtaler og planer, til handling. Vi har vist veien. Vi vet hva som må til.

MDG, SV, AP og Sp har i sitt forslag til fylkesbudsjett vist hvordan vi kan omfordele og prioritere for å få til endringene. Vi har vist at det er mulig også økonomisk.  Vi har vist at det er mulig å gjennomføre store endinger også lokalt.

Det er vår julegave til oss alle. God jul!