Meny

Fjellfagskolen

Sist endret: 16.03.2017 #Buskerud
- Vi har fulgt saken om fjellfagskolen tett de siste årene, og ser at fagskolen er et viktig supplement i det helhetlige utdanningstilbudet i fylket. Fagskolen utdanner etterspurt arbeidskraft som ofte rekrutteres direkte inn i det lokale næringslivet. Noe som er særlig verdifullt i distriktene og mindre lokalsamfunn. Dette viser at Buskerud fylkeskommune tar ansvar i en uavklart situasjon og satser på utviklingen av dette spennende utdanningstilbudet ? og på Hallingdal som region, sier Senterpartiets gruppeleder Ole Johnny Stavn.

Fjellfagskolen skjer!

 

Fylkestinget i Buskerud vedtar i dag å være en pådriver videre for fjellfagskolen.

 

Ansvarsforholdene rundt fjellfagskolen er det fortsatt knyttet noe usikkerhet rundt, men fylkeskommunen tar ansvar og arbeider systematisk frem til dette er avklart.

 

Det settes av midler til utvikling av fagskoletilbudet ”landbruk og utmark” og drift av studietilbudet de to første driftsårene.

 

Senterpartiet har jevnlig etterspurt status i arbeidet med fjellfagskolen,  og

er utålmodige etter å realisere planene.

 

- Vi har fulgt saken om fjellfagskolen tett de siste årene, og ser at fagskolen er et viktig supplement i det helhetlige utdanningstilbudet i fylket. Fagskolen utdanner etterspurt arbeidskraft som ofte rekrutteres direkte inn i det lokale næringslivet. Noe som er særlig verdifullt  i distriktene og mindre lokalsamfunn. Dette viser at Buskerud fylkeskommune tar ansvar i en uavklart situasjon og satser på utviklingen av dette spennende utdanningstilbudet – og på Hallingdal som region, sier Senterpartiets gruppeleder Ole Johnny Stavn.

 

Fagskoleutdanningen bygger på videregående opplæring og er en yrkesutdanning, som skiller seg fra høyere utdanning ved at den ikke stiller krav om studiekompetanse ved opptak.

 

Videre samarbeid med fagskolen Innlandet avhenger av at det stilles noen økonomiske garantier, som fylkestinget nå går inn for. Samarbeidet er positivt med tanke på fordelen av å tilhøre en større enhet ved utvikling av et nytt tilbud. Stavn ser at det klart er fordeler ved å fordele studietilbudene på flere aktører.

 

- Fagskolen som helhet får flere bein å stå på, og hver enkelt skole kan bygge opp sin kompetanse rundt et spesifikt fagområde og studietilbud, samtidig som en kan dra fordeler av å tilhøre en større enhet. Det er store fordeler i en slik organisering. Nå er det opp til oss i Buskerud å utforme et spennende tilbud på det området vi er tildelt.

 

Vi vil fortsette å følge opp saken, og ser med glede at det er et felles, tverrpolitisk  ønske å opprettholde og drive arbeidet med fjellfagskolen fremover, og vi håper fylkeskommunen fortsetter å lene seg fremover i denne saken – som er en viktig sak for fjellregionen i fylket.

 

 

Ole Johnny Stavn

Gruppeleder for Senterpartiet

Tlf. 91370017