Meny
Bli medlem

Flat for EU

Sist endret: 27.09.2020
Marit Arnstad tok i Stortingets spørretime i dag opp seks områder regjeringa har lagt seg flat for EU og fulgte opp med å spørre statsråd Vidar Helgesen om denne regjeringen i noen tilfelle skal ivareta norske interesser også på tvers av EU, eller vil man i alle saker legge seg flat for EU?

Marit Arnstad i spørretimen i Stortinget 26. mars:


President,

Etter snart et halvt år i regjering, er det i ferd med å forme seg et bilde av en regjering som svært passivt følger EU og EØS sitt regelverk i alt og ett.


1. Postdirektivet

Straks etter regjeringsskiftet varslet regjeringen at den ville reversere vetoet mot postdirektivet. Det vil gjøre det vanskeligere å opprettholde postombæring i hele landet.


2. Jernbanepakke 4

Så varslet regjeringen at den ikke lenger har innvendinger imot EUs Jernbanepakke IV. Det betyr at jernbanen skal konkurranse utsettes.


3. Differensiert arbeidsgiveravgift

For et par uker siden varslet kommunalministeren at man ikke anser det mulig å arbeide for en enda bedre differensiert arbeidsgiveravgift. Dvs. at viktige sektorer i distriktene ikke lengre får redusert avgift. Sektorer som finans, forsikring, energi og transport. 


4. Fiskemel til dyrefor

I går varslet landbruksministeren at man gir opp kampen for å produsere fiskemjøl til dyrefor. Til tross for at dette er miljøvennlig, GMO fritt og at alle faginstanser også i EU sier at de kravene EU stiller ikke er faglig begrunnet.


5. Bankinnskuddsgarantien

Regjeringen har gitt opp å sikre norske bankkunder gjennom den såkalte bankinnskuddsgarantien og skal nå i tråd med EUs regler gi norske bankkunder en langt dårligere beskyttelse for sine sparepenger enn tidligere.


6. Ideelle organisasjoners anbud

Regjeringen har gitt opp muligheten til å sikre ideelle organisasjoner sin stilling i relasjon til  det offentlige. Heretter må de ideelle konkurrere om anbud på linje med kommersielle aktører.

Jeg kunne fylt på med ennå flere eksempler.


Men spørsmålet er selvsagt;

Hva er denne regjeringens ambisjoner i EU politikken. Skal man i noen tilfelle ivareta norske interesser også på tvers av EU, eller vil man i alle saker, slik de jeg nå har nevnt, legge seg flat for EU?