Meny
Bli medlem

FLÅTTEN VINGLER I TOLLSAKEN

Sist endret: 27.09.2020 #Vestfold
- Vil Flåtten reversere ostetollen, eller vil han love å la være, spør førstekandidat Kathrine Kleveland i dette innlegget.

Det hersker usikkerhet rundt Høyres forhold til tollendringene som ble innført for å trygge norske arbeidsplasser i landbruks- og næringsmiddelindustrien. Det første Svein Flåtten skulle gjøre om han ble landbruksminister var å fjerne den såkalte ostetollen. Så
travelt hadde Flåtten det med å endre dette, at han skulle gjøre det før han hadde fått hengt fra seg frakken, ble det sagt.
 
Tollendringene som trådte i kraft 1. januar i år gjelder kun 6 av 1100 tollinjer, deler av ost, storfe og lam, og sikrer for eksempel 4000 melkebønder arbeidsplassene og en real pris for melka, brukt til ost som igjen blir brukt til for eksempel pizza. Landbruks- og matministeren har tatt på alvor at norsk matproduksjon har klimatiske og geografiske utfordringer som trenger ekstra importvern.
 
Høyre har sagt klart og tydelig i fra, blant annet i flere stortingsdebatter, at de ville reversere tollgrepet om de vinner valget. Nå mener Høyre at dette ikke er så enkelt likevel.
 
Svein Flåtten, Høyres landbrukspolitiske talsperson, har uttalt til Aftenposten at "nå er de (tollendringene) tatt inn i jordbruksoppgjøret, og markedet har tilpasset seg. Det er vanskelig å håndtere noe som allerede er innført".
Dette er jo helt feil. Tollendringene kan endres ved et pennestrøk - de ble innført i statsbudsjettet for 2013, og gjort gjeldene fra 1. januar 2013. En eventuell ny Høyreregjering kan reversere tollendringene i neste års statsbudsjett, fra 1. januar.
 
For Senterpartiet er målet å levere forbrukerne rein, trygg mat, og sikre norsk matproduksjon slik faktisk 90% av det norske folk støtter. Høyre ser ut til å være mer opptatt av å løpe EUs ærend i Norge enn å forsvare norske interesser. De driver et høyt spill med 100 000 arbeidsplasser i landbruket og industrien.
 
Jeg synes Høyre skal bestemme seg for hva de mener i denne saken, og lurer derfor på:  Vil Høyres Svein Flåtten, som Unge Høyres leder vil, fortsatt fjerne tollendringene som trygger norske melkebønder, eller vil han love å la være?
 
For EU har det tydeligvis ikke hatt så mye å si. Tollendringen for ost gjelder kun faste oster, og totalt har EUs ostesalg til Norge faktisk økt siden tollendringen!