Meny
Bli medlem

Flere jordmødre - bedre folkehelse

Sist endret: 27.09.2020
Senterpartiet foreslår en tilskuddsordning for kommuner som vil ansette jordmødre og prioriterer 50 millioner kroner nasjonalt til dette i vårt alternative budsjett, skriver Kathrine Kleveland.

- av Kathrine Kleveland, førstekandidat Vestfold Senterparti
 
Jordmødrene møter de gravide før fødsel, under og etter fødsel og er en svært viktig helsefremmende og forebyggende yrkesgruppe.

Det er positivt med økt bevissthet rundt viktigheten av svangerskaps- og fødselsomsorgen i folkehelsearbeidet. Men det er for få stillinger ute i kommunene. Det vil Senterpartiet gjøre noe med. Derfor oppretter Senterpartiet en tilskuddsordning for kommuner som vil ansette jordmødre og prioriterer 50 millioner kroner nasjonalt til dette i vårt alternative budsjett.

Vi kan ikke kan behandle oss ut av dagens folkehelseutfordringer. Vi trenger sterkere fokus på forebyggende og helsefremmende arbeid, på gode helsetjenester, og vi må forebygge enda mer. Her kommer jordmødrene inn ved å møte gravide fra før barnet er født til å bidra til god oppfølging i etterkant av fødselen.

En god jordmortjeneste hører til i kommunenes helhetlige folkehelsearbeid, i sammen med alle andre i kommunene som møter barn og foreldre. God oppfølging av mor og barn kan gi kommunene viktig tidlig kunnskap om familier og barns oppvekstvilkår.

Sosial ulikhet og ulikhet i helse har en tendens til å gå i arv fra generasjon til generasjon. En tendens er også at ressurssterke mennesker har bedre tilgang på helsetjenester når de først er blitt syke. Helsetjenestene – og jordmødre – har en viktig funksjon også i folkehelsearbeidet.

Tilgang til gode helsetjenester er en påvirkningsfaktor for helse. Med kunnskap om sosiale helseforskjeller bør vi være oppmerksom på at noen grupper har større behov enn andre, også under graviditet og under/etter fødsel. Likebehandling ikke er å behandle alle akkurat likt, men gi gode tjenester ut fra ulike behov.

Overfor gravide og spedbarnsforeldre kan dette være ekstra viktig, fordi grunnlaget for en god helse for barna legges allerede i starten. Påvirkning i fosterstadiet og de første leveårene inngår i rekken av faktorer som i sum blir bestemmende for helse og trivsel.

I kommunene har man fått større ansvar, gravide skal ha god oppfølging i forhold til livsstil, kosthold, rus mm og ikke bare oppfølging av selve graviditeten. Men med så lav andel jordmødre i kommunehelsetjenesten sier det seg selv at dette er vanskelig å oppfylle.
 
Bedre jordmorddekning gir økte muligheter for bedre helse gjennom hele livet – derfor satser Senterpartiet på flere jordmødre i kommunene!