Meny
Bli medlem

Flere scooterløyper ? sterke naturhensyn

Sist endret: 27.09.2020
Det blir utvidet adgang til scooterkjøring i utmark. Senterpartiet har fått gjennomslag for viktige grep i motorferdselloven. Regjeringens forslag til ny motorferdsellov omfatter blant annet utvidet adgang til næringskjøring i alle norske kommuner som ønsker det. Det åpnes for snøscootersafari etter løype som en del av utmarksnæringen.

Alle kommuner som grenser til Sverige og Finland kan nå etablere løyper som fører til løypenett i nabolandet. I tillegg åpnes det for at 40 kommuner omfattes av en ordning der de gis anledning til å opprette rekreasjonsløyper. Dette gjelder kommuner som ligger i det distriktspolitiske virkeområdet.

 

Det skal fortsatt tas hensyn til friluftsverdier, dyreliv og vernetiltak. Det vil være forbud mot løyper i enkelte områder.

- Det bra at flere kan få oppleve naturen på denne måten gjennom kontrollerte og regulerte tiltak. Det er spesielt viktig det legges opp til en utvidet adgang til rekreasjons- og næringskjøring, men at vi også har fokus på natur og dyreliv, sier parlamentarisk leder i Senterpartiet, Lars Peder Brekk.

Rekreasjonskjøring etter løype har vært et viktig punkt for Senterpartiet.  Den nye ordningen der 40 kommuner gis anledning til å opprette løyper for rekreasjonskjøring innføres for perioden 2014-2018.

- Regjeringen har etter grundige drøftinger kommer frem til at dette tiltaket evalueres etter 2018. Senterpartiet hadde ønsket at dette skulle innføres som en permanent ordning fra nå. Vårt mål er at ordningen for de 40 kommunene fungerer godt og senere blir permanent, sier Lars Peder Brekk.

Senterpartiet er opptatt av mest mulig lokalt selvstyre, også når det gjelder snøscooter.

- Noen vil mene at regjeringens forslag om motorferdsel går for langt. I Senterpartiet vil noen mene at det ikke går langt nok. Senterpartiet er opptatt av lokal sjølråderett. Det bør ikke være tvil om at Senterpartiet har kjempet hardt for enda mer lokalt selvstyre.  Jeg synes vi har fått til mye, sier Lars Peder Brekk.

Forslaget skal nå legges ut på høring før Stortinget får det til endelig behandling.